Wat is de weg van 'Waterval' naar 'Agile'?

Schema elementen proces 2.0 Sogeti Agile

Thomas Vink en Kristel Beekmans - dit verhaal vindt zijn oorsprong in de beslissing van het project management om het ontwikkeltraject met een Agile gedachte in te gaan richten.

Dit vraagt om een testproces dat hierop is aangepast en meer geïntegreerd is met het ontwikkelproces. Bij de indeling van het nieuwe proces hebben we gebruik gemaakt van onze kennis over TMap NEXT, TMap HD, het boek TMap in Scrum en onze kennis over Agile en Scrum.

User story

Onze eerste stap in het opstellen van een nieuwe aanpak, was het opstellen van een user story voor het testproces. Dit moet er voor zorgen dat onze doelstellingen duidelijk zijn voor alle betrokkenen. Daarnaast biedt het ons een houvast om ons eigen proces kritisch te beoordelen. Het testproces zal dan immers moeten voldoen aan alle vooraf opgestelde acceptatiecriteria, voordat het als “Done” aangemerkt kan worden.

Nu de doelstellingen duidelijk zijn, willen we een aantal basis principes en waardes opstellen waaraan ons “nieuwe” proces moet voldoen. De handvatten uit het boek TMap NEXT in Scrum en onze interpretatie van het Agile Manifesto, vormden de input voor het opstellen van de principes en waardes. Deze waardes hebben we vervolgens aan de hand van de vier elementen van TMap HD gecategoriseerd. Deze manier van werken heeft ons de benodigde handvatten geboden om ons proces en de bedoelingen overzichtelijk te presenteren en te communiceren.

Simplify

Just enough documentation

 • Iedere bevinding wordt direct besproken met de ontwikkelaars, waarna samen wordt besloten over de ernst en binnen welke termijn er een oplossing moet zijn. Alleen de defects die niet dezelfde dag opgelost worden, worden gedocumenteerd.
 • De benodigde tests worden gespecificeerd in logische testgevallen en niet verder uitgewerkt.

Timeboxing

 • Voor iedere vergadering wordt vooraf een timebox afgesproken. Dit moet voorkomen dat deze verzanden in details en daardoor onnodig lang duren, zonder waarde toe te voegen. Dit sluit aan bij het LEAN gedachtegoed om verspilling de minimaliseren.
 • Na de afgesproken tijd wordt de vergadering gestaakt, maar kan een vervolg ingepland worden, indien dit nodig wordt geacht.

Industrialize

Automated regression

 • De regressietest wordt geautomatiseerd met behulp van Selenium IDE. Na iedere deployment/drop op de testserver wordt deze test uitgevoerd, om de kwaliteit van de meest kritische onderdelen te valideren.
 • Er is een vast moment in het testproces, waarop de regressieset wordt onderhouden en de belangrijkste nieuwe tests worden toegevoegd.

Automated test design

 • We maken gebruik van tooling, zoals COVER, om automatisch logische testgevallen te genereren.

Integrate

Early involvement in development process

 • Door user stories en schermontwerpen te toetsen, raken wij betrokken in het ontwerpproces. Dit moet de kwaliteit van de vertaling van requirements naar concrete functionaliteiten waarborgen.
 • We raken betrokken in het ontwikkelproces door ondersteuning te bieden bij het opstellen van de unittests en door deze te toetsen.

People

T-Shaped individuals

 • Naast ons testwerk, waar onze expertise ligt, dragen we bij aan het opstellen van requirements.
 • Door onze kennis van de requirements en het businessproces, zijn wij een goede gesprekspartner bij het opstellen van de user stories.
 • Onze kennis van testen helpt de ontwikkelaars in het opstellen van de unittests. Door deze betrokkenheid breiden wij onze technische kennis uit.

Teamwork

 • Om dit proces te laten slagen, hebben wij de input en medewerking van het gehele team nodig.
 • Alle betrokkenen hebben invloed op de zwaarte en prioriteit van de tests.
 • Wij krijgen invloed op het ontwerp en de ontwikkeling.

Meer over Agile

Wil je meer weten over de Agile testaanpak van Sogeti? Kijk dan op onze Test-pagina of stel je vraag via onderstaand contact.