Wat zijn de belangrijkste technische uitdagingen bij stap naar de cloud? [webinar]

Foto Laura de Jong

Tijdens het webinar ‘Uw applicaties naar de Cloud’ ben ik uitgebreid ingegaan op stappen die organisaties kunnen zetten om zich optimaal voor te bereiden op de cloud. De interactie met het publiek zorgde voor interessante inzichten. 

Moderniseren, rationaliseren en standaardiseren

hoe-applicaties-naar-de-cloud-01Ik vertelde in het webinar hoe je vanuit de techniek kunt toewerken naar een cloud ready architectuur. Hoe je vanuit de processen, die door je applicaties ondersteund worden het applicatieportfolie gericht kunt moderniseren, rationaliseren en standaardiseren en zo voor te bereiden op een transitie naar de cloud. Wat ik zelf ook erg leuk vond was dat we tijdens het webinar vragen aan het publiek konden stellen; dat leverde mij zelf ook weer een paar aardige inzichten op.

Grootste uitdaging voor stap naar de cloud

Zo vroeg ik de deelnemers welk technisch aspect de grootste uitdaging vormt wanneer de eigen organisatie naar de cloud gaat. De keuze voor een antwoord was: performance, schaalbaarheid, betrouwbaarheid of veiligheid. Ik had eigenlijk een vrij gemiddelde verdeling tussen de antwoorden verwacht. Echter bleek geen van de deelnemers zich druk te maken om schaalbaarheid. En in eerste instantie verbaasde me dat.

Oneindige schaalbaarheid

Nadat ik daar nog eens over nadacht begreep ik het eigenlijk ook wel. Als we het hebben over de cloud, dan hebben we het onder andere over ‘oneindige schaalbaarheid’. Daarmee geven we blijkbaar het signaal af dat schaalbaarheid in de cloud vanzelf gaat.

Andere eisen aan applicaties

Tijdens het webinar kon ik vervolgens duidelijk laten zien dat in de cloud extreme schaalbaarheid weliswaar mogelijk is, maar dat schaling in de cloud andere eisen stelt aan je applicaties dan wat je gewend bent vanuit het on-premise datacenter. Schaalbaarheid is dus ‘gewoon’ een aandachtspunt wanneer je toewerkt naar een cloud ready architectuur, net als betrouwbaarheid, performance en veiligheid, om er een paar te noemen.

Benieuwd naar het volledige webinar over stappen naar de cloud?

Wil je het volledige webinar bekijken of ben je benieuwd naar cloud oplossingen, e-mail dan Ton van Veen of bel hem op +31886606600