Whitepaper: de implementatie van technologische transformatie theorie

technologie transformatie theorie

Archimedes, Darwin en Einstein zijn beroemd geworden om hun theorieën. Zij onthulden de tot dan toe onzichtbare verbanden. In de huidige tijd is er veel te doen over technologie en transformatie. Maar wat is nu precies het verband?   

Technologische innovaties

Onze maatschappij wordt geconfronteerd met een steeds sneller veranderende wereld door disruptieve technologische innovaties. Organisaties zoeken continu naar relevante ontwikkelingen, onderzoeken hun potentie en effect ervan en zullen waar mogelijk nieuwe innovaties implementeren. Met grote regelmaat leidt dit tot transformaties op alle bedrijfsniveaus. Maar hoe deze transformaties te implementeren?

Download de whitepaper

Agile

Organisaties kiezen vaak voor een Agile-werkwijze om aan de gevraagde verandersnelheid te voldoen. De organisatie wordt dan meer bottom-up en minder top-down. Nadeel hiervan is dat innovaties soms maar op een beperkte schaal worden toegepast, terwijl ze voor de organisatie en haar klanten meer voordeel op kunnen leveren. Innovaties zouden meer moeten Inspireren.

Raamwerk voor transformatie

Bedrijven worden in deze uitdaging bijgestaan door consultants die verschillende instrumenten gebruiken zoals klantreis-methode, strategie-sessies, procesontwerpen, Business Model Canvas en mining-technieken. Wat echter tot op heden ontbreekt is een samenhangend raamwerk voor de analyse. Welk instrument moet worden toegepast, wat werkt op welk moment en in welke situatie het beste? 

In de whitepaper ‘Technologie Transformatie Theorie (TTT) - Inzichten voor succesvolle implementatie van innovatie’ schetsen Hans Klijn en Pieter van der Zwet een praktische theorie die door bedrijven toegepast kan worden bij het transformeren met technologische innovaties. 

Strategisch, tactisch en operationeel

Met TTT wordt op een samenhangende wijze op strategisch, tactisch en operationeel niveau een verband gelegd tussen externe technologische ontwikkelingen en de potentie voor en effecten op de organisatie. De TTT wordt zo beschreven dat deze direct getoetst kan worden in de eigen bedrijfspraktijk. 

De whitepaper voor management en consultants helpt iedere organisatie om bewust een veranderpad te kiezen. Hierin kan een technologische innovaties strategisch, tactisch of operationeel worden geïmplementeerd.

Download de whitepaper over TTT

Ben je benieuwd naar een concrete theorie voor het succesvol implementeren van innovaties in jouw organisatie? We hebben een whitepaper geschreven, welke gratis te downloaden is.