Acht vragen van Computable over het testvak.

TMap Dag 2013

Welke trends zie je op dit moment op het terrein van testing?

Softwaretesten wordt een integraal onderdeel van het ontwikkelproces van applicaties. Waar voorheen het testen een proces was dat separaat van het ontwikkelproces liep, wordt de functionaliteit nu al vanaf de start van de applicatie-ontwikkeling getest. Verder is de rol van volledig geautomatiseerd testen een belangrijke trend. De ontwikkeling van nieuwe tools zorgt ervoor, dat steeds minder handen nodig zijn voor het testen van applicaties. Bovendien wordt de periode van testen aanzienlijk korter. En kan met deze tools meer functionaliteit worden getest.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor testers?

De nieuwe generatie testers verschuift van de laatste man-positie naar verdedigende middenvelder. Of in sommige gevallen zelfs naar de rol van spelverdeler in het speelveld van applicatie-ontwikkeling. Deze veranderende rol van de tester vraagt om aanvullende competenties op het vlak van samenwerking en kennisverbreding en – verdieping. In zowel het algemene ict-vak als testing expertise. Daarnaast vragen steeds meer organisaties om professionals die ervaring hebben in een agile omgeving.

Is de toekomst aan Model Based Testen, of zijn er alternatieven

Model Based Testen is een belangrijke ontwikkeling die niet meer weg te denken is in een testomgeving. Ontwikkeling van nieuwe applicaties gaat in een rap tempo in een wereld waarin verandering de enige constante is. Tegelijkertijd is er niet meer geld beschikbaar. Dus meer met minder betekent dat Model Based Testen een absolute must is.

Wat voegen die alternatieven toe?

Alternatieven zijn nauwelijks aan de orde. De gebruiker zal nog wel steeds een acceptatietest moeten doen na Model Based Testen. Dus vaststellen dat hij of zij de applicatie heeft gekregen die volledig voldoet aan zijn of haar behoefte. Deze acceptatietest wordt niet ondervangen met Model Based Testen. Dit proces zal net als de ketentest blijven bestaan.

Maakt scrum (en agile in brede zin) testen overbodig?

Met de inzet van scrum wordt testen niet overbodig. Testen krijgt een andere rol in het proces van applicatie-ontwikkeling. Ontwikkelaars en testers trekken samen op. In een scrumteam zijn alle teamleden verantwoordelijk voor het opleveren van een kwalitatief goed product. In zo’n team kan een teamlid met de testrol heel goed als kwaliteitskatalysator werken. Dus naast door zelf te toetsen en testen, ook de andere teamleden ondersteunen bij het uitvoeren van toetsen en het maken en uitvoeren van tests.

De kosten van testen lopen op, blijkt uit het WQR-onderzoek. Waardoor?

Onze samenleving doet steeds meer beroep op ict. De afhankelijkheid en complexiteit van applicaties, te ontsluiten via verschillende (mobiele) platformen nemen daarmee enorm toe. Veranderingen volgen elkaar in een rap tempo op. Dit alles vraagt om applicaties die tegelijkertijd snel en zorgvuldig getest moeten worden. De impact van slecht functionerende of onveilige software is immers groot. Zowel in bedrijfsresultaat als imagoschade. Tegelijkertijd is aangetoond dat bij effectief testen veel geld bespaard wordt in het herstellen van fouten in software die al in productie is.

Zijn er slimme manieren om te besparen op testen?

Met de inzet van onze PointZero aanpak kan tot 30 procent kosten worden bespaard op testen. Deze methode gaat uit van het principe dat testen al vanaf het begin deel uitmaakt van het applicatie-ontwikkelingstraject. Sogeti was de eerste ict-dienstverlener die deze aanpak heeft ontwikkeld. Ook marktanalisten hebben inmiddels bevestigd dat dit de meest effectieve manier van testen is, samen met slimme inzet van goede testing tools.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor Sogeti? Gaat Sogeti ook dood?

De huidige ontwikkelingen betekenen nieuwe kansen voor Sogeti. Testen is belangrijker dan ooit. Zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Organisaties stellen wel andere eisen aan de rol van Sogeti als marktleider op het gebied van softwaretesten in bijvoorbeeld een agile-omgeving. We zullen blijven investeren in de kennis en kunde van onze medewerkers. Daar profiteren onze klanten van.

Ga voor meer infomatie naar tmap.

Bron: Computable.nl