Lancering systeem tegen fraude: D-Tect, voor verzekeraars

DSW zorgverzekeraar Sogeti

Met deze nieuwe gebruikersvriendelijke oplossing helpt de IT-dienstverlener organisaties sneller en makkelijker fraude te bestrijden.

Het systeem zorgt voor optimale procesbewaking, snelle dossierafhandeling en dossiers die bruikbaar zijn als juridisch bewijsmateriaal. Verder kan de verzekeraar met D-Tect eenvoudig gegevens uitwisselen met bijvoorbeeld het Kenniscentrum Fraude in de Zorg van Zorgverzekeraars Nederland. Pionier DSW is de eerste verzekeraar die gebruikmaakt van D-Tect. DSW optimaliseert hiermee haar succesvolle zorgfraudebestrijding.

Snel en eenvoudig managementinformatie uit D-Tect halen

D-Tect is een softwareoplossing gebaseerd op het Microsoft.NET platform. Fraudegegevens zijn eenvoudig in te voeren omdat D-Tect gekoppeld is aan eigen systemen. Via de ingebouwde Business Intelligence (BI) module kunnen organisaties snel en eenvoudig managementinformatie uit D-Tect halen. Bijvoorbeeld over het aantal lopende of afgeronde fraudezaken in een bepaalde periode. Verzekeraars geven zelf aan hoe informatie weergegeven moet worden. Bijvoorbeeld in allerlei grafische vormen. Met het nieuwe fraudebestrijdingsysteem kunnen verzekeraars ook makkelijk en snel dossiers delen. De gebruiker kan met D-Tect eveneens in één oogopslag laten zien of een bepaalde dienstverlener ook betrokken is bij een andere instelling waar eerder fraude-onderzoek heeft plaatsgevonden.

Fraude-onderzoeken met D-Tect

“Fraudebestrijding is een belangrijk onderdeel van ons beleid. Hiermee bewijzen we niet alleen onze eigen verzekerden, maar eigenlijk iedereen een dienst. Met de ontwikkeling van dit systeem heeft Sogeti ons enorm geholpen bij het sneller en makkelijker verwerken van grote hoeveelheden gegevens die gemoeid zijn met fraude-onderzoeken, “ aldus Raymond Nyns, Manager Bijzonder Onderzoek van DSW.

“Wij zijn uiteraard erg blij met het vertrouwen van DSW in ons nieuwe fraudebestrijding-systeem D-Tect. Uit een recente NZa publicatie blijkt dat DSW meer dan de helft van de vastgestelde zorgfraude achterhaalt in ons land. Dat terwijl DSW niet meer dan 2,5% van alle Nederlandse verzekerden als klant heeft. Daarmee is DSW een echte pionier. We verwachten dat veel organisaties hun goede voorbeeld volgen met de inzet van D-Tect.” Zo vertelt Arnoud Smit, Portfolio Manager van Sogeti.

Fraudebestrijdingsysteem D-Tect voldoet aan het ‘Protocol Verzekeraars & Criminaliteit’ en het ‘Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financïele Instellingen’ (PIFI). Deze protocols zijn van toepassing op alle schade- en zorgverzekeraars.

Meer weten over D-Tect?

E-mail voor meer informatie over D-Tect: Ton van Veen of bel hem via +31886606600