Nieuw intranet voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Screenshot van de begin pagina van het intranet van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een nieuw intranet. Na de samenvoering van de ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Natuurbehoud en Visserij naar èèn Ministerie van Economische Zaken een aantal jaren geleden zijn nu ook de uitvoeringsorganisaties die bij deze ministeries hoorden samengevoegd.  AgentschapNL en Dienst Regelingen zijn 1 januari 2014 opgegaan in de nieuwe Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Voor deze nieuwe organisatie is een nieuw intranet geimplementeerd wat uiteraard live moest zijn op  de officiÎle fusiedatum en wat de komende maanden nog verder wordt ontwikkeld.

Bij de ontwikkeling is gebruik gemaakt van de SCRUM methode met een ontwikkelteam op lokatie van RVO.