Onderzoek naar architectuur wijst gebrek aan effectiviteit uit

Tijdens de architectuurdag van ICT-dienstverlener Sogeti presenteert dr. ir. Marlies van Steenbergen de resultaten van haar promotieonderzoek naar de effectiviteit en volwassenheid van de IT-architectuurfunctie in ons land. Niet eerder is de functie van architectuur vanuit zo’n breed perspectief onderzocht. Uit dit wetenschappelijk onderzoek blijkt onder andere dat er een mismatch bestaat tussen de belangrijkste succesfactoren voor een effectieve architectuurfunctie en aspecten die binnen organisaties vaak het beste zijn ontwikkeld. Zo toont een benchmark van 56 organisaties aan dat toetsing van IT-projecten aan opgestelde architectuur onvoldoende gebeurt. Ook het aansluiten van architectuurkeuzes op bedrijfsdoelstellingen blijft onderbelicht. Uit een survey met 293 respondenten blijken dit echter belangrijke factoren te zijn. Een vergelijking tussen sectoren toont verder aan dat de overheid achter blijft in effectiviteit, aldus het promotieonderzoek van Marlies van Steenbergen, Principal Consultant Enterprise Architectuur van Sogeti.

Meer weten?
Download hiernaast het hele persbericht.