Ontdek IT-innovaties voor goede doelen tijdens de ProjectB Awards Night

ProjectB 2018 AwardsNight IT-innovaties De Fabrique Utrecht

Met de ProjectB Challenge geeft Sogeti 3e en 4e jaars IT-studenten de mogelijkheid om hun IT-kennis in te zetten voor een goed doel. De teams werken aan een zelfbedachte innovatie die het leven van mensen met een beperking ondersteunt. Het team doet zelf onderzoek naar de behoeften van de doelgroep.

IT-innovaties Project B 

Tijdens de Awards Night op 21 juni presenteren de studententeams uit Utrecht, Zwolle en Rotterdam een werkend prototype. Maar eerst werden tijdens een bijeenkomst bij UtrechtInc de ideeen gepresenteerd en getoetst bij de jury. De jury bestaat uit: Suzanne Verheijden- Innovatiemanager ’s Heeren Loo, Menno van Doorn - Directeur Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie en Stefan Braam – Ideation Manager Utrecht INC. De jury stelde kritische vragen, met de opmerkingen kunnen de teams nog aan de slag. Met verve werden de innovaties en zelfs al sommige prototypes door de studenten neergezet. Een impressie van de avond vind je in onderstaande video. 

2018 ProjectB Inspiratiesessie bij UtrechtInc


Hieronder een kort overzicht van de IT-innovaties die mensen met een beperking of mensen met een chronische ziekte gaan helpen. 

  • Suddy, the Social Buddy is een mixed reality oplossing die kinderen in het autistisch spectrum helpt bij het leren combineren van beelden en begrippen. 
  • Mediknow is een app die het gesprek tussen een patiënt en een arts opneemt en daarna de essentie vertaald naar tekst. 
  • Hear verbetert de communicatie tussen doven en niet doven. De app vertaalt spraak naar tekst én gebarentaal van de dove persoon naar tekst of spraak. 
  • Een webapplicatie Home Reval zorgt in combinatie met Kinect voor een versnelling van het revalidatieproces. Oefeningen worden bij de fysiotherapeut opgenomen en thuis middels de innovatie met de juiste aanwijzingen herhaald. 
  • Emma is een smart speaker die mensen met een beperking die begeleid wonen meer zelfredzaamheid gaat bieden. De speaker is onder andere gekoppeld aan een planner en veelvoorkomende vragen van de cliënt worden door Emma beantwoord. 
  • Voor mensen die blind zijn is de innovatie Sense Shift bedacht die ruimtes scant en deze vertaald in geluid zodat er meer ruimtelijk inzicht gegeven wordt. 
  • De app Go Plan It is ontworpen om mensen in het autistisch spectrum te helpen bij het plannen van hun studie. De app anticipeert op verschuivingen in de planning en zorgt voor overzicht. 

Met zoveel enthousiasme van de studenten, docenten, jury én betrokken Sogetisten belooft het een prachtige finale van Project B 2018 te worden! 

Meld je aan voor de ProjectB Awards night

Wil je bij de finale zijn en de demo's van de IT-innovaties zien? Meld je dan aan voor de finale avond op 21 juni 2018 in De Fabrique in Utrecht. Heb je een vraag over ProjectB, neem dan contact op via het contactformulier.