Sogeti helpt DUO met grootste IT-operatie uit zijn geschiedenis

Sogeti helpt DUO met grootste IT-operatie uit zijn geschiedenis - datamigratie

Nu het nieuwe DUO-systeem beschikbaar is voor zijn klanten is duidelijk dat de migratie van miljarden records van 4,8 miljoen Nederlanders van het oude studiefinancieringssysteem naar een nieuw platform succesvol is verlopen.

Nieuwe studiefinancieringssysteem

Op basis van een technisch plan van aanpak heeft Sogeti de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geholpen met de grootste IT-operatie uit de geschiedenis van DUO. Sinds begin deze maand is al meer dan 165.000 keer gebruik gemaakt van het nieuwe studiefinancieringssysteem.

Het overzetten van gegevens van het oude systeem naar het nieuwe systeem heeft een maand geduurd, inclusief een uitgebreid aantal controles. De migratie door Sogeti is onderdeel van het ICT-project Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS) van DUO. In samenwerking met migratie-expert ITCG heeft Sogeti de data gemigreerd, waaronder het herstructureren, formatteren, valideren, ontdubbelen en schonen van de gegevens. Na zeven proefmigraties met alle data vanaf september 2017 heeft Sogeti uiteindelijk bijna 25 miljard records in zijn migratieomgeving verwerkt en 5 miljard records aan gegevens uitgeleverd aan DUO.

Datamigratieproces

DUO leverde de bronbestanden aan bij Sogeti. Na een veilig transport zijn de bronbestanden ingelezen in de Sogeti-migratieomgeving. Na de migratie zijn de doelbestanden via veilig transport in XML en CSV formaat terug geleverd aan DUO. De onderwijsinstantie heeft vervolgens de doelbestanden ingelezen in zijn nieuwe platform.

In alle stappen zijn diverse aansluit- en tellingencontroles uitgevoerd om te waarborgen dat data niet verloren zijn gegaan. Zo is gebleken dat tijdens het proces geen klantgegevens zijn uitgevallen of afwijkingen zijn opgetreden in de gemigreerde gegevens.

“Ondanks onze gedegen voorbereiding was het een spannende tijd. Vanaf het begin hebben we vertrouwen gehad in een succesvolle afloop maar als dat dan ook werkelijkheid wordt, ben je uiteraard super trots op alle mensen die zich met hart en ziel hebben ingezet voor deze grootschalige operatie”, vertelt Roeland Bril, Client Partner Public van Sogeti.

Meer weten? 

Ben je benieuwd naar meer informatie over dit grootschalige datamigratie-project? Neem dan contact met ons op.