Sogeti lid van Stichting Drupal Bedrijven Nederland

Logo Stichting Drupal Bedrijven Nederland

Sogeti onderkent het belang van onafhankelijke martketing en informatievoorziening rondom Drupal. De Stichting Drupal Bedrijven Nederland (SDBN) heeft als doel Drupal te promoten, beschermen en Drupal Bedrijven te helpen met de promotie van Drupal. Denk hierbij aan deelname aan zakelijke events, het organiseren van zakelijke events, marketing/pers/pr activiteiten en meer. De vraag naar onafhankelijke professionele ondersteuning op het gebied van pers en pr groeit. Het uiteindelijke doel van SDBN is om het marktaandeel van Drupal in Nederland te vergroten.