VINT-rapport geeft inzage in Vierde Industriële Revolutie

cover VINT rapport

Internet of Things zorgt voor huwelijk tussen fabrieksautomatisering en IT.

Het Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie (VINT) van Sogeti lanceert het derde rapport in de vierluik over Internet of Things. In deze onderzoeksnotitie geeft VINT inzage in de vierde Industriële Revolutie; het technologiehuwelijk tussen fabrieksautomatisering ofwel Operationele Technologie (OT) en Informatietechnologie (IT) waarbij de industrie voorop loopt. Internet of Things, alles en iedereen aan het internet, zorgt voor dit samengaan.

OT en IT de belangrijke aanjager voor onderlinge samenwerking machines

Volgens het onderzoeksinstituut is het samengaan van OT en IT een belangrijke aanjager voor snelle veranderingen; intensieve klantinteractie, onderlinge samenwerking tussen machines en een compleet andere aanpak voor de onderhoud van apparaten. Tegelijkertijd signaleert VINT een aantal uitdagingen om het huwelijk tussen OT en IT te laten slagen. Zo pleiten de auteurs voor het optuigen van een geheel nieuw vakgebied om de muur tussen technologie op de fabrieksvloer en informatietechnologie te slechten. De titel van dit nieuwste VINT rapport luidt; De Vierde Industriële Revolutie, Things slaan een brug tussen OT en IT.

Vierde Industriële Revolutie

"Dit samengaan tussen OT en IT is een nieuwe stap in de industriële revolutie. Kortom, de vierde Industriële Revolutie." Aldus Menno van Doorn, Directeur van VINT en één van de auteurs van dit Internet of Things rapport. “ Tal van voorbeelden maken deze revolutie zichtbaar. Zo kopen reizigers in Londen nu pay-as-you-go tickets voor het openbaar vervoer. Als er sprake is van vertraging betaalt de reiziger automatisch een andere prijs voor zijn trein-, metro- of buskaartje dan de reiziger die op tijd reist. Deze Internet of Things toepassing maakt dat mogelijk door de koppeling van gegevens uit de operationele systemen van het treinverkeer en de informatiesystemen die data van reizigers bijhoudt. Autofabrikanten of olieraffinaderijen besparen miljarden op onderhoud door de inzet van technologie die de conditie van apparatuur voortdurend in de gaten houdt en zo het falen van fabrieksonderdelen voorspelt. Naar verwachting zal deze zogenoemde Machine-to-Machine (M2M) communicatie markt de omvang van de markt voor mobiele telefonie overtreffen.”

Huwelijkstherapie voor Machine-to-Machine communicatie

“Het samengaan van OT en IT levert veel voordelen op. Tegelijkertijd is een gelukkig huwelijk nog lang niet aan de orde. Engineering en IT spreken verschillende talen. Fabrieksautomatisering is veelal incidentgedreven. De technologie is ingebed en technici houden zich bezig met de controle over machines. In tegenstelling tot de wereld van informatietechnologie. Daarin moet alles met alles kunnen praten en is er sprake van een functionele baas die ervoor zorgt, dat iedereen met een apparaat (smartphone, tablet, laptop of desktop pc) zijn of haar werk kan doen.

Integratie tussen OT en IT

In ons rapport geven we drie aanbevelingen om de integratie tussen OT en IT sneller te laten verlopen. Zo adviseren we organisaties met telecom-ogen naar hun operatie te kijken. De telecommunicatiesector is erin geslaagd, tijd en afstand te overbruggen met machineprotocollen (M2M). Verder roepen we bedrijven op de integratie van OT en IT hoog op de digitale transformatie agenda te zetten. Het mentaal en fysiek bij elkaar brengen van deze verschillende werelden is het speerpunt. De grootste uitdaging zit in de cultuur van een organisatie. Als laatste en belangrijkste voor de toekomst, is het instellen van een nieuw vakgebied. Educatie loopt vaak achter op de praktijk. Dus we moeten nu versneld initiatieven ontplooien waarbij de muur tussen OT en IT ook op opleidingsniveau verdwijnt.” Concludeert Menno van Doorn.

Internet of Things vierluik

‘De Vierde Industriële Revolutie’ is het derde rapport in de reeks van vier ‘Internet of Things’ rapporten die VINT lanceert. In het najaar van 2013 kwam het eerste rapport met de titel ‘Things – Internet of Business Opportunities’ uit. Begin dit jaar bracht VINT het rapport ‘Empathic Things’uit over Internet in, om en aan het lichaam. Het laatste rapport in deze vierluik staat in het teken van ‘Smart Cities’. Dit vierde rapport beschrijft de mogelijkheden van slimme leef- en woonomgevingen.

Sander Duivestein, Erik van Ommeren, David Excoffier, René Maas en Menno van Doorn zijn de auteurs van het rapport ‘De Vierde Industriële Revolutie’. Zij werken eveneens aan het laatste rapport over Internet of Things dat komend najaar verschijnt.

Download het rapport

download knop

Eerdere notities uit de Internet of Things-reeks: