World Quality Report 2015: bedrijven worstelen met de snelheid van technologische veranderingen

World Quality Report 2015-2016

Persbericht -  Uit het jaarlijkse World Quality Report van Capgemini, HP en Sogeti blijkt dat de snelheid waarmee digitale transformatie plaatsvindt, wordt gezien als de belangrijkste hobbel bij de ontwikkeling van software. 55% van de organisaties geeft aan dat verandering van applicatiefunctionaliteit hun grootste uitdaging is.

Om controle te krijgen over de stroom aan nieuwe applicaties geven organisaties op jaarbasis 9% meer uit aan testen en kwaliteitsborging. In de Benelux is dat 11%. Dit blijkt uit de inmiddels zevende editie van het jaarlijkse World Quality Report dat de actuele stand van zaken onderzoekt op het gebied van kwaliteitsborging en software testen in verschillende sectoren en regio’s wereldwijd.

Wat verder opvalt, is dat 34% van de organisaties in de Benelux aangeeft dat het testen van applicaties in bijna de helft van de projecten volledig geautomatiseerd is. Op wereldwijd niveau is dat bij slechts 19% van de organisaties het geval.

Van het totale test- en kwaliteitsborgingsbudget wordt op internationaal niveau bijna de helft (49%) uitgegeven aan onderhoudswerk voor applicaties. Het budget dat gespendeerd wordt aan nieuwe software is gedaald met 1% nu organisaties zich vooral richten op het beter omgaan met de voortdurende transformatie van applicaties.

Naadloze klantervaring als motor voor kwaliteitsborging en testen

Dit jaar laat het World Quality Rapport zien dat organisaties blijven investeren in het beveiligen van de integriteit van hun systemen. Meer dan vier van de vijf bedrijven en instellingen (81%) geeft dit aan als hoofddoel voor software testen. Dit verhoogd beveiligingsbewustzijn wordt gedreven door de digitale transformatie van organisaties. Daarmee is software testen van cruciaal belang voor de bedrijfszekerheid voor veel organisaties. Klantervaring speelt nu echter een bijna even grote rol voor organisaties: 79% geeft aan dit als een belangrijke overweging voor kwaliteitsborging en testen te zien. Dit markeert een opmerkelijke verschuiving voor organisaties, die zich nu steeds meer lijken te realiseren dat klanten, telkens wanneer zij contact hebben met het bedrijf een soepele, naadloze klantervaring vereisen.
 
“Het lijkt erop, dat de Benelux voorop loopt in relatie tot het belang van software testen. Dat zien we ook terug in de cijfers over het belang van veiligheid bij applicatie-ontwikkeling. Op een schaal van 7 geven Benelux-organisaties aan dat security topprioriteit heeft met een score van 6.4. Die score bedraagt op wereldwijd niveau 6.2,” zo vertelt Marco van den Brink, verantwoordelijk voor kwaliteitsborging en software testing bij Sogeti in Nederland.

Kortere levenscycli vereisen een grotere flexibiliteit

Uit het rapport van dit jaar blijkt ook dat meer budget wordt besteed aan DevOps en Agile processen; meer dan de helft (59 %) van de respondenten zegt bij tenminste de helft van de projecten binnen de organisatie gebruik te maken van DevOps principes. 47 % maakt gebruik van virtuele testomgevingen. Terwijl organisaties hun testpraktijken en -procedures moderniseren, hebben ze tegelijkertijd te maken met steeds kortere levenscycli van programma's en applicaties. Hierdoor zijn ze gedwongen meer hardware en infrastructuur op het gebied van testen aan te schaffen. De uitgaven daarvoor zijn vanaf 2014 dan ook met 5% tot 38% gestegen. En hoewel het budget voor nieuwe transformatiewerkzaamheden met 1% is gedaald, zegt bijna een op de drie organisaties (29%) van plan te zijn de komende twee jaar Testing Centers of Excellence (TCoE) te ontwikkelen.

Nieuwe functies om te voldoen aan toegenomen vraag testen

Nu de markt van kwaliteitsborging steeds volwassener wordt, groeit deze functie uit tot een kritisch bedrijfsonderdeel. Dat betekent ook dat er nieuwe functies ontstaan nu steeds meer organisaties overgaan op DevOps en Agile. De vraag naar die functies, zoals Software Development Test Engineers, neemt naar verwachting alleen maar toe nu kwaliteitsborging een steeds meer centrale rol in de bedrijfsvoering van organisaties zal spelen.

"Technologische ontwikkelingen zoals het Internet of Things, Big Data en mobiliteit leiden tot snellere zakelijke transformaties dan ooit tevoren. Bedrijven moeten wendbaar zijn om voorop te blijven lopen en om te kunnen voldoen aan de nieuwe manier van bedrijfsvoering”, zegt Raffi Margaliot, Senior Vice President en General Manager Application Delivery Management van HP Software. "Dit rapport laat zien hoe snel IT-managers reageren op de megatrends die de IT-branche zo snel veranderen en welke stappen zij nemen om gelijke tred te houden met de eisen van hun klanten zonder afbreuk te doen aan kwaliteit van applicaties en klantervaring."

Voor het World Quality Report, dat al sinds 2009 wordt gepubliceerd, zijn dit jaar 1.560 IT-specialisten uit 32 landen geïnterviewd. Het is het enige wereldwijde rapport over de kwaliteit van applicaties. Voor deze zevende editie is een hybride gegevensverzameling-methodologie ingezet. Zo zijn hiervoor zowel computergestuurde telefonische als webinterviews gebruikt. Op basis van een analyse van vijf type respondentgroepen (CIO, VP Applicatie, IT-directeur, QA/ Testing Manager en CDO/ CMO) zijn voor dit rapport verder respondenten uit de hele wereld geïnterviewd via kwantitatieve gesprekken, gevolgd door kwalitatieve diepteinterviews.

Meer informatie

Download het rapport via onderstaande button. Mark Buenen, één van de auteurs, inspireerde de bezoekers van TMap Dag 2015  met de inzichten en bevindingen. Bekijk hier alle presentaties van de TMap Dag 2015.