Geen SOA zonder business case [White paper]

Nieuwe IT Architectuurprincipes

Geen SOA zonder business case gaat in op de kracht van Server-Oriented Architecture (SOA) en het belang van een goed doordachte business case daarbij.

Inleiding Geen SOA zonder business case

Piet Jan Baarda

"Recente onderzoeken wijzen uit dat slechts een klein deel van de projecten, die onder de SOA-vlag worden uitgevoerd, de verwachte business-baten oplevert. Zoals ook met veel andere hypes ligt er aan SOA een goed idee ten grondslag, waar de markt vervolgens mee aan de haal is gegaan.

Aan de ene kant wekken sommige software-leveranciers de suggestie dat de aanschaf van een Enterprise Service Bus of het ontwikkelen van een aantal webservices voldoende is om te kunnen zeggen dat men ‘aan SOA doet’. Klanten gaan hier graag in mee en rekenen op een wondermiddel, waarmee alle problemen in de informatievoorziening ‘vanzelf’ weggaan zonder dat de bestaande werkwijze en organisatie aangepast hoeft te worden.

Aan de andere kant is er een stroming die de consequenties voor werkwijze en organisatie wel onder ogen ziet, maar ervan uitgaat dat SOA als architectuurstijl zaligmakend is en voorstelt in alle gevallen services te ontwikkelen.

Dit artikel laat zien dat de waarheid ertussen in ligt. Er bestaat geen wondermiddel, maar ook het toepassen van services in alle gevallen is geen goed idee. Er bestaan..."