Het Internet of Things en de Vierde Industriële Revolutie [Download]

Things3_VINT_Sogeti

De vierde industriële revolutie draait om compleet nieuwe combinaties van hoofd-, hand- en machinewerk door de samensmelting van internet, sensoren en embedded systems.

De convergentie tussen Operationele Technologie (OT) en Informatie Technologie (IT) is hiervoor de basis. De totale omvang van deze automatiseringsmarkt bedraagt nu ruim 300 miljard dollar en loopt op tot 3.880 miljard dollar in 2022. 

Het Internet of Things speelt een cruciale rol als matchmaker tussen de Informatie Technologie (IT) en de Operationele Technologie (OT). De operationele machinewereld wordt dankzij ‘things’ menselijker en bovendien zijn sensoren daar al meer ingeburgerd. De IT-wereld komt dankzij ‘things’ meer in de operatie te staan en de kansen om waarde toe te voegen ‘where the action is’ liggen voor het oprapen: namelijk in de dagelijkse omgang met apparaten en fysieke producten.

Drie hoofdredenen om te starten met Internet of Things

In deze notitie kijkt VINT naar de drie hoofdredenen van de maak- en de procesindustrie om aan het Internet of Things-avontuur te beginnen:

  • de winst van machine-interactie (M2M) als basis van snelheid en intelligentie;
  • de winst van beter onderhoud: liefst Predictive Maintenance;
  • de winst van engagement ofwel klantinteractie: mens en machine in Smart Factories en daarbuiten.

Tot slot geeft het rapport naast inzichten in de fusie tussen IT en OT ook concrete aanbevelingen om dit onderdeel te maken van digitale transformatie roadmap. 

download knop

Eerdere notities uit de Internet of Things-reeks: