Jaarverslag 2012

In het jaarverslag 2012 presenteert Sogeti achtergronden en feiten bij de bedrijfsresultaten van het afgelopen jaar.

Het was een uitdagend jaar, in een nieuwe realiteit die vooral gekenmerkt wordt door veel en snelle veranderingen. Sogeti is nog altijd een sterke en financieel gezonde organisatie die 2012 winstgevend heeft afgesloten. De netto-omzet kwam uit op € 249,2 miljoen, 12,1% lager dan in 2011 (€ 283,7 miljoen). Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 3,4 miljoen, 78,4% lager dan het bedrijfsresultaat in 2011 (€ 15,6 miljoen). De daling in de resultaten werd vooral veroorzaakt door terughoudendheid van opdrachtgevers en verslechtering van de vraag, overcapaciteit op de ICT-markt en aanhoudende tariefdruk, waardoor de winstgevendheid onder druk stond.

De directie heeft in 2012 duidelijke keuzes gemaakt en met passende maatregelen verder invulling gegeven aan de strategie voor de komende jaren om de continuïteit van de organisatie veilig te stellen en de winstgevendheid te verbeteren.

Sogetisten hebben ook in 2012 een belangrijke rol vervuld bij het leveren van de beste ICT-oplossingen aan onze klanten. We zijn trots op de score in de ranglijst van het jaarlijkse onderzoek van onafhankelijk zakenblad Incompany. Voor het vierde achtereenvolgende jaar werd Sogeti uitgeroepen tot ICT-organisatie met de hoogste medewerkertevredenheid.

Ook in 2012 positioneert Sogeti zich als de technologiespecialist die grootzakelijke organisaties inspireert en toekomstvaste ICT-oplossingen creërt, integreert en beheert die bijdragen aan het succes van onze klanten.

Het jaarverslag kan worden verkregen via onderstaande link. Een gedrukt exemplaar kunt u opvragen via communicatie@sogeti.nl.

Meer weten?
Download hiernaast het jaarverslag.