Overleeft SOA de crisis?

Alleen wezens van een andere planeet kan het ontgaan zijn dat we in een wereldwijde recessie zijn beland. Misschien waait het snel over, maar de verwachting is dat de economische situatie verder zal verslechteren.

Betekent dit het einde van SOA als architectuurstijl?

Organisaties bereiden zich voor op een periode met weinig ruimte voor nieuwe of gewaagde initiatieven. De inkomstenstroom droogt op en de enige weg die open staat om nog winst te maken is het verlagen van de kosten en het wachten op betere tijden. Projecten worden gestopt, omdat de onzekerheid groeit of de baten de kosten wel zullen overtreffen. Dit geldt ook voor SOA-initiatieven, zelfs wanneer ze gebaseerd zijn op overduidelijke business cases op het moment dat ze gestart werden. Alleen projecten die direct de kosten drukken op de korte termijn blijven overeind. Een vraag die nu vaak gesteld wordt, is: “Betekent dit het einde van SOA als architectuurstijl?”.