SOA heeft toekomst als architectuurstijl [Publicatie]

Cover SOA heeft toekomst als architectuurstijl

Het artikel SOA heeft toekomst als architectuurstijl laat zien dat SOA de toekomst heeft; juist in tijden van crisis. Dit artikel verscheen in BPM Magazine (juni 2009).

Inleiding SOA heeft toekomst als architectuurstijl

Piet Jan Baarda en Martin van den Berg

"Projecten worden gestopt, omdat onzekerheid groeit of de baten de kosten wel zullen overtreffen. Dit geldt ook voor SOA-initiatieven, zelfs wanneer ze gebaseerd zijn op overduidelijke business cases op het moment dat ze gestart werden. Alleen projecten die direct de kosten drukken op de korte termijn blijven overeind.

Een vraag die nu vaak gesteld wordt, is of dit het eind van SOA als architectuurstijl betekent. Het antwoord daarop is een duidelijk NEE. De huidige recessie biedt juist kansen om de voorwaarden voor een succesvolle SOA te verbeteren. Doelbewust rationaliseren van het IT-landschap om op korte termijn te komen tot een juiste set van..."