Sogeti Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014

Ondanks aanhoudend moeilijke marktomstandigheden is Sogeti een sterke en financieel gezonde organisatie die 2014 winstgevend heeft afgesloten. De netto-omzet kwam uit op € 228,9 miljoen, daarmee iets hoger dan de omzet in 2013. Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 15,7 miljoen, 58,9% hoger dan het bedrijfsresultaat in 2013 (€ 9,9 miljoen). De cashpositie is verder uitgebouwd.

Juiste keuzes

Sogeti heeft in 2012 keuzes gemaakt en de strategie helder geformuleerd. In 2013 is met een transformatieprogramma invulling gegeven aan de uitvoering hiervan. Op basis van de resultaten in 2014 blijkt dat de keuzes goed zijn geweest en dat de genomen maatregelen effect hebben. Als logisch gevolg hiervan is het transformatieprogramma afgesloten. Sogeti heeft de ambitie om in 2015 structureel terug te keren naar groei.

Medewerkertevredenheid gestegen

Ook in 2014 hebben we de tevredenheid van onze medewerkers gemeten. De uitkomsten van deze meting vertoonden opnieuw een prachtige stijging. We zien dit als een erkenning voor de keuzes die we hebben gemaakt, de koers die we volgen en de aandacht voor onze medewerkers. Daarnaast zijn we trots dat onafhankelijk zakenblad Incompany ons heeft uitgeroepen tot ‘Beste Werkgever’ en Sogeti voor het zesde achtereenvolgende jaar heeft beloond als IT-organisatie met de hoogste medewerkertevredenheid

Herkenbaar dienstenportfolio

Sogeti heeft een duidelijke strategie die zich voor klanten vertaalt in een uitgebalanceerd en herkenbaar dienstenportfolio. Klanten hebben vertrouwen in onze medewerkers en ons dienstenportfolio. Samen met partners bieden we klanten innovatieve IT-oplossingen voor de dag van morgen. We werken er hard aan om van 2015 met elkaar een succesvol jaar te maken.

Meer weten?

Wilt u een fysiek exemplaar van het jaarverslag 2014 ontvangen, e-mail dan naar Michel van den Brande of bel hem via tel:+31 886 606 600