Van inzicht naar impact [Publicatie]

Van inzicht naar impact

In Van inzicht naar impact geeft Marlies van Steenbergen antwoord op de vraag hoe je inzicht uit architectuur vertaalt naar impact in deze tijd van elkaar snel opvolgende vernieuwingen. Dit artikel verscheen in het blad Informatie (oktober, 2013). Het boek DYA® Van inzicht naar impact gaat nog dieper in op dit onderwerp.

Inleiding Van inzicht naar impact

"Dé uitdaging voor organisaties vandaag de dag is te blijven vernieuwen. Veranderen is voor organisaties een essentiële kerncompetentie geworden. Even achteroverleunen om te genieten van bereikte resultaten is niet meer aan de orde. Veranderen is daarbij steeds complexer, omdat het steeds meer wijzigingen betreft die op elkaar ingrijpen, die op verschillende facetten van de organisatie betrekking hebben en die gelijktijdig moeten worden uitgevoerd. En daarbij moet ook nog rekening worden gehouden met deels nog onbekende toekomstige veranderingen. Ontwikkelingen als agile softwareontwikkeling, mobile computing, continuous delivery en de cloud versterken dit effect nog verder. Ze maken dat organisaties anders tegen IT gaan aankijken en anders met IT omgaan. Duidelijk is dat wendbaarheid steeds doorslaggevender wordt voor het succes van organisaties.

Waar wendbaarheid een steeds belangrijkere rol speelt, wordt het belang van architectuur steeds groter. Effectief inzetten van architectuur lukt echter alleen als..."