Wat is het Internet Of Things? [Download]

The Microsoft HealthVault Future infographic

Jaap BloemJaap Bloem - Het zogeheten Internet of Things (IoT) is typisch een IT-manier om niets uit te sluiten en dus maar weinig echt te definiëren. Met Cloud, Business Intelligence, Big Data, Social Media en ook Information Technology zelf is het precies zo. Jaap Bloem gaat op zoek naar de werkelijke betekenis ervan.

De snelheid van ontwikkelingen, de impact en de voorspelbaarheid ervan maakt de digitale transformatie waar we al decennia lang middenin zitten tot een speelveld vol van concepten en containerbegrippen. Buitenstaanders en ingewijden storen zich daar geregeld aan, maar dat heeft helemaal geen zin. We moeten gewoon goed beseffen waar de terminologie vandaan komt en wat de ontwikkeling concreet zal gaan betekenen voor mensen, organisaties, de economie enzovoort. Things is simpelweg synoniem met alles om ons heen, zoals Paul van Ostaijen dat heeft neergezet in het prachtige gedicht Marc groet ’s morgens de dingen. Mensen kunnen bijvoorbeeld zo lekker naïef een vlieg een ding noemen, terwijl het woord formeel is voorbehouden aan levenloze objecten en aan artefacten. Voor je het weet, heeft Things een ontologische lading van jewelste en hebben we het ook over gebeurtenissen, feiten en gedrag – kortom precies over alles waar IT met succes wordt toegepast en de digitale transformatie vorm krijgt. Daar willen we het over hebben.

“De term IoT stamt uit 1999, toen Procter & Gamble automatische identificatie (RFID) toepaste op producten in de schappen”

Het internet van wat ook weer?

Om orde in de chaos te scheppen heeft Bosch het over Internet of Things & Services, spreekt internet-vader Vint Cerf over Internet of Sensors & Actuators, heeft General Electric het over het Industrial Internet en spant Cisco de kroon met zijn Internet of Everything. Het is maar een greep uit de vele varianten. Als al die aanduidingen alles om ons heen betreffen, dan is de adresuitbreiding van het IPV6-internet heel hard nodig. Toch merken we er nog niet zo heel veel van, behalve smart watches, digitale pillenpotjes, programmeerbare verlichting, slimme thermostaten en nog veel meer op zich opzienbarende ontwikkelingen, die bottom line echter eerder proof of concept zijn dan dat ze echt doorbreken. Dat heeft ook sterk te maken met de afnemende meeropbrengst van de vele zogenaamde slimme digitale toepassingen, die vooral onze eigen common sense lijken te moeten vervangen. Sense and Simplicity moet dus centraal staan!

De term Internet of Things stamt uit 1999, toen Kevin Ashton bij Procter & Gamble automatische identifi catie (RFID) toepaste op producten in de schappen. Een uiterst zinvolle toepassing, die P&G en later de hele businesswereld goud geld heeft opgeleverd. Dank zij Auto-ID was op elk moment duidelijk hoeveel voorraad er op welke plaatsen was, dus wat consumenten kochten. Ashton richtte vervolgens samen met twee andere experts het Auto-ID Center op aan het MIT, dat inmiddels is opgegaan in het wereldwijde netwerk van Auto-ID Labs.

Het IoT is serieuze business

In 2012 lanceerde MIT Auto-ID Labs de Cloud of Things – een fraaie containercombi. Een bedrijf genaamd Cloud of Things is momenteel in bèta en het Britse Hursley Lab van IBM richt zich op de mix van Cloud, Mobile, Internet of Things en Cognitive Computing met als doel om de digitale economie in het Verenigd Koninkrijk goed van de grond te krijgen. In Nederland begeleidt de Kamer van Koophandel ondernemers concreet in hun zoektocht naar IoT-toepassingen en businesskansen. Op de website lezen we een bericht van deze strekking: “Het Internet of Things betekent dat steeds meer dingen – objecten, producten, apparaten, systemen – digitaal met elkaar en met mensen communiceren doordat ze slim zijn gemaakt met vaak eenvoudige elektronica. Sensoren nemen de toestand waar van dingen, mensen en hun omgeving. Die informatie kan draadloos via internet worden uitgewisseld en functies kunnen op afstand worden bediend, bijvoorbeeld via een smartphone. Deze integratie van de fysieke en virtuele wereld biedt nieuwe mogelijkheden voor bedrijven in alle sectoren. Bestaande activiteiten en processen kunnen worden geoptimaliseerd, bijvoorbeeld door met een webcam een bedrijfspand in de gaten te houden en nieuwe productfuncties, diensten en verdienmodellen kunnen worden ontwikkeld.” De KvK heeft een informatieve IoTpublicatie met werkbladen om pragmatisch en gestructureerd businesskansen te verkennen. De KvK-community Hallo! besteedt aandacht aan het IoT en er is een groep actief op LinkedIn. Voor wie concrete kansen ziet, is er de Innovatiekring Internet of Things.

SMACT is de kern van onze Smart-ambities

Tientallen miljarden dingen zullen rond 2020 het internet bevolken, de vraag is alleen: in silo’s of in ecosystemen? Visies zijn er genoeg, bijvoorbeeld de Health- Vault van Microsoft. De infographic is uit 2008 en afgelopen oktober zijn de mobiele HealthVault-apps voor het laatst geüpdatet.

Op de Dreamforce 2014-conferentie van Salesforce kwamen Jeroen Tas, CEO Philips Healthcare Informatics Solutions & Services en Lucien Engelen, Director Reshape Innovation Center van het Radboud UMC, uitgebreid aan het woord over de Hospital to Home-trend (zie ook BIM 3-2014 pag 34), die bij uitstek een combinatie is van Social, Mobile, Analytics, Cloud en Things, kortweg SMACT. Samen zijn dat de vijf krachten die de Decade of Smart, die Sam Palmisano als CEO van IBM begin 2010 uitriep, digitaal helpen vormgeven. Het IoT is dus niet alleen, verre van dat. Als we een snelle analyse doen vanaf het jaar nul, toen begin 2000 de internetzeepbel uit elkaar spatte en velen dachten dat we zo’n beetje opnieuw konden beginnen, dan zullen we aan het eind van dit decennium alles hebben opgetuigd, zoals Mark Weiser, de vader van Ubiquitous en Pervasive Computing, in 1988 al had voorzien. Dat gebeurt opvallend genoeg steeds in Olympische perioden van vier jaar langs de SMACT-as. De vijf mijlpalen in de illustratie op deze pagina maken de ontwikkelingen inzichtelijk.

Personal en Pervasive vloeien ineen

De business-waarde van SMACT wordt over de hele linie ingeschat op tientallen biljoenen, en de functie van de totale taart is een Pervasive Interaction Engine (PIE) op basis van feedback-loops die in alle sectoren en domeinen zal worden toegepast, vooral in heel concrete situaties. Een overtuigende lijst voor onze leefomgeving zijn de 50 Sensor Applications for a Smarter World van Libelium. Big Data Analytics vormt het hart van SMACT en momenteel bevinden we ons in de beslissende ACT-fase, waarin Analytics, Cloud en Things worden doorontwikkeld, voortbouwend op de al meer gevestigde Social en Mobile trends. Met alle data en nieuwe goedkope persoonlijke meetinstrumenten is men in de zorg momenteel in staat om een hartaanval weken van tevoren te zien aankomen. Dat is hetzelfde als de sensoren in de turbines van General Electric die Predictive Maintenance mogelijk maken en zo onmiddellijk miljoenen opleveren.

Zwangerschapsecho met je mobiel

Of het nou mensen of motoren betreft – peperdure dingen stuk laten gaan en dan repareren, is niet erg slim: vandaar controlebeurten en onderhoud – tegenwoordig op afstand, automatisch en doorlopend in plaats van periodiek. Wie een idee wil hebben van wat er op sensorgebied tegenwoordig allemaal te koop is, moet vooral de indrukwekkende List of Sensors in Wikipedia bekijken. Een zwangerschapsecho bijvoorbeeld maak je tegenwoordig zelf met je mobiel en de dokter reageert vanuit de cloud. Personal en Pervasive vloeien ineen. De laatste drie slogans van Philips maken dit perfect duidelijk. Hoewel het bedrijf afscheid heeft genomen van twee van de drie, schetsen ze samen het complete beeld: van Smart, van SMACT en van het Internet of Things. U weet het vast nog wel, het zijn achtereenvolgens: Let’s Make Things Better, Sense and Simplicity en Innovation and You. Samen met SMACT is dit een handige ezelsbrug om uit te leggen waar het IoT eigenlijk over gaat. Niemand hoeft zich nu dus meer te ergeren aan het Internet van …uh Dingus.

Meer informatie en download

Wil je meer weten over Internet of Things e-mail dan met Jaap Bloem van SogetiLabs. Ook kun je dit artikel downloaden.