DYA als fundament voor uw IT-infrastructuur
Publicatie, DYA, Architectuur, Infrastructuur,

DYA als fundament voor uw IT-infrastructuur [Boek]

Publicatie

Het boek DYA|Infrastructuur biedt een toegankelijke architectuuraanpak voor de IT-infrastructuur, waarmee IT als nutsvoorziening dichterbij komt.