Informatiemanager

Businessdoelen realiseren met regievoering over IT!

Geen enkele organisatie kan tegenwoordig nog efficiënt opereren zonder het gebruik van IT-systemen. Nieuwe technologische ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden voor bedrijven en hun klanten. Regels en nieuwe wetgeving stellen eveneens eisen aan de organisatie. In deze complexiteit willen organisaties nog steeds hun doelen verwezenlijken, waarbij op een juiste en efficiënte manier de IT-hulpmiddelen worden ingezet. In dit complexe speelveld zijn wij dagelijks actief door het inrichten, uitvoeren, optimaliseren en professionaliseren van Functioneel Beheer en Informatiemanagement. Hierdoor wordt de business ondersteund in de bedrijfsvoering en wordt gezorgd voor een optimale aansluiting tussen de business strategie en de ondersteunende systemen.

 
Sogeti Informatiemanagement maakt het verschil

Er is behoefte aan een rol die deze strategische visie en tactische doelen kan vertalen in een realistisch scenario voor de Informatievoorziening. Zowel voor business als ICT. Iemand die zorgdraagt dat budget en prioriteiten op elkaar worden afgestemd en dat dit beleid door de organisatie wordt gedragen.

Dit is met name de taak van de informatiemanager. Iemand die kan communiceren op de verschillende lagen in de organisatie en de samenwerking zoekt met de partners, zoals senior management, stakeholders, architecten, ICT management, etc.

Sogeti heeft in de afgelopen periode een model ontwikkeld, waarmee zij organisaties helpt het Informatiemanagement professioneel vorm te geven. Dit model bevat alle ingrediënten die nodig zijn voor een professionele inrichting van IM: heldere definities, doelstellingen, processen, organisatie, succesfactoren en toegevoegde waarde.

Informatiemanager bij Sogeti Informatiemanagement

Kun jij het overzicht bewaren en goede afspraken maken met interne en externe partijen om ervoor te zorgen dat de business écht ondersteund wordt door de IT-systemen? Ben jij zo sociaal vaardig en organisatie sensitief dat je goede afspraken kunt maken met verschillende stakeholders op elk niveau in een organisatie?

Dan leren we je graag kennen!

De informatiemanager is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de IT-strategie, de inrichting van de informatievoorziening en de bijbehorende organisatie. Hij of zij zoekt antwoorden op vragen als: Hoe kan informatievoorziening optimaal bijdragen aan de gewenste bedrijfsvoering? Welke nieuwe technologische mogelijkheden dienen zich aan? Welke nieuwe businessopties komen daarmee binnen handbereik? En wat wil de organisatie daarmee? Hoe creëren we een optimale Business en IT Alignment? Hoe zorgen we dat de beheersorganisatie past bij de nieuwe ontwikkelingen? Welke strategische keuzes maken we rond outsourcing?

Voor de beantwoording van deze vragen stelt de informatiemanager op basis van de business doelstellingen en IT-ontwikkelingen het informatiebeleid vast en stelt een informatieplan op in samenwerking met business en IT. Dit informatieplan vertaalt de ontwikkelingen naar de gewenste informatievoorziening, rekening houdende met de architectuurprincipes en consequenties voor de bestaande informatiesystemen. Daarmee geeft de informatiemanager richting aan de noodzakelijke veranderingen in de bestaande informatievoorziening en geeft sturing aan de projectenportfolio die deze veranderingen moet realiseren. De bijdrage aan de realisering van de bedrijfsdoelstellingen dient hierbij steeds als uitgangspunt.

 
Wij bieden jou

Sogeti ondersteunt en faciliteert je bovendien in jouw ontwikkeling en biedt daarom ruime opleidingsmogelijkheden, technische meetings, congressen, beurzen, etcetera. Daarnaast stimuleren wij je graag in het behalen van certificeringen in jouw vakgebied.

Wij bieden een uitstekend loopbaanperspectief, uitdagende opdrachten met een grote mate van zelfstandigheid en de mogelijkheid om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van onze informatiemanagement dienstverlening.

Jij brengt mee 
 • Minimaal acht jaar relevante werkervaring
 • WO Bedrijfskunde of WO Bedrijfsinformatie-technologie of vergelijkbare WO-opleiding
 • Project- en/of Servicemanagement vaardigheden
 • Een faciliterende instelling, die leidt tot een goede samenwerking, maar tevens in staat zijn om waar nodig "nee" te zeggen
 • Kennis van IT, zodat een goede inschatting gemaakt kan worden van mogelijkheden en onmogelijkheden van IT-oplosssingen
 • Goede kennis van bedrijfsvoering en management
 • Een proven trackrecord in diverse sectoren zoals  Finance, (semi-)Overheid en/of Telecom
 • Ervaring met het werken vanuit een externe en adviserende rol
 • Uitstekende schriftelijke als mondelinge vaardigheden in het Nederlands is een harde eis

 Jij kenmerkt je door

 • Je communicatieve en sociale vaardigheden (en toepassing daarvan op verschillende niveaus)
 • Je vaardigheden als netwerker
 • Je vermogen om draagvlak te creëren en veranderingen door te voeren
 • Je vermogen om verwachtingen te managen en te beïnvloeden
 • Je kennis van besluitvormingsprocessen
 • Een risicobewuste instelling
 • De wil om continue verbeteringen door te voeren
 • Je resultaatgerichte houding die je combineert met zelfstandigheid en creativiteit
 • De wil om innovatief te zijn
 • Je analytische denkvermogen
 • Je leidinggevende capaciteiten
 • Je politiek/bestuurlijk inzicht
 • Je proactiviteit en ondernemerschap

Stuur je sollicitatie en motivatie naar sollicitatie@sogeti.com en dan nodigen we je graag uit voor een gesprek!