Digitale werkplek afgestemd op gebruiker

Innovatieve werkplekken bij Hogeschool Utrecht

Meer weten over Digital Strategy Services?

En ben je benieuwd hoe Sogeti heeft bijgedragen aan innovatieve werkplekken?

Lees er alles over in de case hieronder en vind meer informatie over onze diensten op de Digital Strategy Services pagina.

Digital Strategy Services Informatie aanvragen

 

 

Klant.

Hogeschool Utrecht (HU) is een kennisorganisatie waar door hoogwaardig onderwijs en onderzoek gewerkt wordt aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent.

De HU is sterk verankerd in de innovatieve en jonge regio Utrecht/Amersfoort en kent een breed, toegankelijk bacheloraanbod voor diverse doelgroepen. Tegelijkertijd streeft de HU door het Leven lang Leren concept naar het vergroten van het masteraanbod en een stevige positie in het deeltijd en contractonderwijs, met als doel om met het onderwijs en onderzoek nog beter aan te sluiten bij de beroepspraktijk. De HU investeert dan ook in vraaggericht toegepast onderzoek, kenniscirculatie en kennisvalorisatie en levert als University of Applied Sciences door onderwijs en onderzoek een grote bijdrage aan de innovatie van de beroepspraktijk en daarmee aan de sociale en economische ontwikkeling van de innovatieve regio Utrecht/Amersfoort.

Vraag.

De verouderde werkplekomgeving bij de Hogeschool Utrecht bood onvoldoende mogelijkheden om de gebruikers goed te ondersteunen. Met name de mobiele behoeften werden door Windows XP onvoldoende ondersteund en veroorzaakten dagelijks veel verstoringen en ongemakken bij de gebruikers.

Oplossing.

Hogeschool Utrecht heeft samen met Sogeti haar werkplekomgeving geoptimaliseerd. Hiervoor zette Sogeti haar ‘Smart Workspace’-aanpak in, die de gebruikersbehoefte centraal stelt. Vanuit die insteek is er gewerkt aan ontwerp, bouw, test en uitrol van een Microsoft Windows7-werkplek binnen alle vestigingen van Hogeschool Utrecht.

400 applicaties

Verder is er een flexibele applicatiearchitectuur voor Windows7-, Windows8- en Bring Your Own Device (BYOD)-werkplekken gerealiseerd. Dit vergemakkelijkt een toekomstige migratie naar Windows8 of de uiteindelijke introductie van BYOD. Er zijn daarbij ongeveer 400 applicaties gevirtualiseerd die via een ‘App-store’ worden aangeboden.

Communicatie centraal

De productspecifieke aanpak richtte zich op de technische en beheersmatige aspecten van de nieuwe werkplekomgeving. Voor de gebruikers stond bij de overgang, de communicatie centraal. Sogeti ‘Smart Workspace’ bood de Hogeschool Utrecht daarmee een route naar een nieuwe werkplekomgeving die tegen lage beheerkosten en minimale beheerlast een optimale gebruikerservaring realiseert. 

Dirk Verhoef, Projectmanager, Sogeti
“De overgang naar Windows 7 is voor de HU een grote stap naar een stabiele, betrouwbare ICT nutsvoorziening. De nieuwe beheermiddelen zorgen voor een toekomstvaste beheeromgeving, welke ook Windows 8 ondersteunen, waardoor de HU ook straks een state-of-the-art dienstverlening kan bieden op het gebied van de werkplek.

Gebruikers krijgen zelf de regie over Windows- en applicatie-installaties, waardoor zij gepersonaliseerde voorzieningen krijgen en minder afhankelijk zijn van de ICT beheerders. Dit alles levert een bijdrage aan een hogere studenttevredenheid en biedt een betere ondersteuning aan de uitvoering van onderwijs en onderzoek. Dat is uiteindelijk waar we het voor doen!”

Paul Hillman, Chief Information Officer, Hogeschool Utrecht:
”Binnen de organisatie lopen we tegen allerlei ICT-uitdagingen aan. Van specifieke en kleinschalige problemen met e-mailservers tot de overstap naar een geheel nieuw besturingssysteem. Voor een groot aantal van dit soort zaken werken we samen met Sogeti. Zo is Sogeti betrokken bij de overstap van Windows XP naar Windows7. Een behoorlijk grote klus, waar nauw wordt samengewerkt met specialisten van Microsoft. Hogeschool Utrecht, Sogeti en Microsoft vormen hierin een drie-eenheid.”

 

Kan ik je verder helpen?