De Friesland Zorgverzekeraar en Data Analytics

De Friesland Zorgverzekeraar stimuleert gezond leven met Data Analytics

Meer weten over Intelligent Solution Build Services?

En benieuwd wat Sogeti kan betekenen voor je organisatie? Lees er alles over in de case hieronder en vind meer informatie over hoe je kan starten met Business Intelligence. 

Casevraag: Hoe kunnen we onze leden gezonder laten leven? De Friesland Zorgverzekeraar vond de antwoorden in data via een Intelligent Solution Build.

Solution Build Services Informatie aanvragen

De klant

De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) is een maatschappelijk betrokken zorgverzekeraar zonder winstoogmerk.

Samen met zorgaanbieders streeft de zorgverzekeraar naar een zo hoog mogelijke zorgkwaliteit. Daarbij focust DFZ zich op het verbeteren van de gezondheid van leden en de preventie van ziekte. De verzekeraar heeft zijn oorsprong in Friesland, maar heeft tegenwoordig leden in heel Nederland.
 

Vraag van de klant

DFZ wil graag wat terug doen voor zijn leden, bijvoorbeeld door ze te helpen om gezonder te leven.

Dat vraagt om relevante data en een oplossing die nuttige inzichten uit deze data kan halen. DFZ wil daarmee eventuele causale verbanden leggen tussen de leefstijl en gezondheid in bepaalde regio’s. Hiermee kan de zorgverzekeraar bijvoorbeeld preventieve maatregelen nemen om de gezondheid van leden in de betreffende regio’s te verbeteren.

Gezondheid verbeteren met relevante data

“Waar vinden we die relevante data? Hoe kunnen we daarmee verbanden aantonen en daar vervolgens de juiste acties aan koppelen?” Met deze vragen klopte de zorgverzekeraar aan bij Sogeti. Sogeti stelde vanuit haar Business Intelligence & Analytics expertise een Analytics pilot voor op basis van interne databronnen en externe data.

De oplossing 

Friesland zorg verzekeraar

Sogeti BI & Analytics startte de pilot met een Intelligent Solution Build: een vier uur durende workshop tussen business- en IT-stakeholders om de onderzoeksvraag helder te krijgen.

Ook vragen als “Welke data hebben we nodig?” en “Welke bruikbare IT-middelen hebben we al in huis?” kwamen in de Intelligent Solution Build aan bod. De workshop vormde daarmee een stevige basis om het project efficiënt te kunnen uitvoeren.

In zes weken een afgeronde pilot

DFZ koos voor Sogeti vanwege haar pragmatische aanpak. Met een gespecialiseerd team en een agile ontwikkeling in sprints kon Sogeti de pilot binnen zes weken succesvol afronden. Sogeti trainde daarnaast DFZ-medewerkers en betrokkenen in de omgang met de Analytics oplossing.

Microsoft- en Open Source-technologie

Uit de Intelligent Solution Build kwam naar voren dat DFZ al de nodige Microsoft-technologie in huis had als solide fundament voor de pilot. Daarom bouwde Sogeti de pilot verder uit met Microsoft Analytics tools. De functionaliteit die nog ontbrak, vulde Sogeti aan met Open Source Analytics software.

Inzicht nu en in toekomst met data

Dankzij data analytics draagt DFZ nu actief bij aan een gezondere maatschappij. De zorgverzekeraar kan meetbare verbanden leggen tussen gezondheid en leefstijl van leden in bepaalde gebieden, op basis van interne en externe data. Met deze inzichten kan DFZ gerichte, preventieve maatregelen nemen om de gezondheid van leden te verbeteren ‒ nu en in de toekomst. Met een dergelijke Analytics tool wil DFZ daarnaast ook het effect van eerdere maatregelen gaan aantonen.

 

Kan ik je verder helpen?

Waarde creëren met eigen data?

Neem dan contact op met Rolf Craenen of vraag direct een workshop Intelligent Solution Build aan.

 

Case Friesland

Download de case:

De Friesland Zorgverzekeraar  

 

Downloaden