Case-Dictu

Innovatieve apps die er toe doen voor de overheid

Meer weten over Front End Development services?

Wil je ook gebruik maken van onze Front End Development expertise? Lees dan onderstaande case en vind meer informatie over onze diensten op onze services pagina. 

Front End Development Informatie aanvragen

Klant

De Dienst ICT Uitvoering (DICTU) ondersteunt de primaire processen van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). 

DICTU is één van de grotere ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid en is partner in beleid, uitvoering en toezicht in een digitaliserende samenleving. Het DICTU Apploket is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, distributie en het beheer van apps. Met moderne technologie en via een agile werkwijze maakt dit team apps voor de hele Rijksoverheid. Sogeti ondersteunt DICTU o.a. op het gebied van mobile app development.  

Vraag

De samenleving digitaliseert en de  overheid digitaliseert mee, met als belangrijkste doel: met innovatieve technologie een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken.

Het Apploket bouwt in multidisciplinaire teams dagelijks aan apps die aansluiten bij de wensen van de klanten van DICTU. Samen met opdrachtgevers worden grote vraagstukken vertaald naar oplossingen op kleine schermen. Het Apploket richt zich op apps die het interne bedrijfsproces van de overheid ondersteunen, apps voor professionals, burgers en bedrijven. De uitdaging daarbij is om innovatieve technologieën zoals Artifical Intelligence (AI), Computer Vision en Augmented Reality te signaleren en toe te passen wanneer ze van meerwaarde hebben voor de gebruikers. 

Klik hier om te video te bekijken waarin DICTU en Sogeti meer vertellen over het gezamenlijk bouwen van mobiele apps voor de rijksoverheid.

Watch Innovatieve apps die ertoe doen voor de overheid | DICTU on YouTube.

Oplossing

In samenwerking met DICTU heeft Sogeti o.a. gewerkt aan de KopieID app, de NieuweWetten-app en de service info app.

Met de KopieID app kun je met je smartphone veilig een kopie maken van het identiteitsbewijs, de NieuweWetten-app zorgt ervoor dat ondernemers gelijk weten wat er voor hen verandert op het gebied van wetswijzigingen en de service info app informeert over storingen of virusdreigingen voor de ICT-dienst voor de overheid. 

Sogeti voorziet in kennis van de nieuwste technologie op het gebied van mobile app development. Bij het ontwikkelen van een app is een optimale customer experience een belangrijk doel. Nu zijn mobiele toepassingen niet nieuw en daarom wordt ook verder gekeken dan mobile. Op dit moment wordt er bijvoorbeeld volop gekeken naar de toepassingen van Artifical Intelligence binnen de overheid. Een goed voorbeeld hiervan is Optical Character Recognition. Deze techniek wordt ingezet om paspoorten uit te lezen of om een BSN-nummer te vinden om die vervolgens door te kunnen strepen in de KopieID app.

Sogeti-experts op het gebied van mobile app development, CI/CD, AI en IT-architectuur werken zo aan diverse applicaties voor de Rijksoverheid. 

Will Thieme – Mobile App Developer Sogeti

Innoverende mobiele apps maken die ertoe doen, daar krijg ik energie van!

Corien Potkamp – Productleider Apploket DICTU

Wij hebben bij ons Apploket een team met jonge, gedreven en enthousiaste ontwikkelaars en Sogeti haakt daar heel goed op aan door enthousiaste jonge mensen in te zetten.

Meer informatie over  mobile app development?

Ben je benieuwd naar onze experts, de mogelijkheden van mobiele applicaties om processen en/of dienstverlening te verbeteren en de toepassing van nieuwe technologie daarbij? Neem dan contact met ons op!

Naar Front End Development Direct expertise aanvragen

Kan ik je verder helpen?