Sogeti datapartner KB

Ontwikkeling hernieuwd dataplatform voor Koninklijke Bibliotheek

Sogeti is de komende drie jaar datapartner van de Koninklijke Bibliotheek. Sogeti focust zich op de ontwikkeling van het huidige datawarehouse naar een hernieuwd dataplatform als het beheer en onderhoud daarvan.

Hernieuwd dataplatform

Sogeti wordt de komende drie jaar datapartner van de KB nationale bibliotheek. Na een openbare aanbesteding hebben beide partijen een overeenkomst afgesloten met optie voor verlenging tot maximaal zes jaar voor de ontwikkeling van een hernieuwd dataplatform. Volgens gestandaardiseerde methodes verzamelt de nationale bibliotheek op dit platform leesboekgegevens en rapporteert daarover aan de 1.247 openbare bibliothekenlocaties die Nederland rijk is.  

Technologiepartner 

Sogeti wordt als technologiepartner verantwoordelijk voor zowel de verdere ontwikkeling van het huidige datawarehouse naar een hernieuwd dataplatform als het beheer en onderhoud daarvan. Waar de gegevens van de nationale bibliotheek nu vooral gericht zijn op de uitleenfunctie van de openbare bibliotheken, zullen data komende jaren eveneens worden ingezet voor sociaal-educatieve en culturele diensten voor een breed publiek. Denk aan zogeheten Klik & Tik cursussen. Het nieuwe dataplatform wordt in een bestaande Microsoft Azure omgeving gebouwd binnen het eigen netwerk van de KB. Mede dankzij de inzet van kunstmatige intelligentie (AI) kunnen gebruikers straks heel eenvoudig en snel via self-service toegang krijgen tot alle relevante gegevens.

Dataplatform 

“In de bibliotheekbranche is data van groot belang. Zo maakt het dataplatform deel uit van de Landelijke Digitale Infrastructuur waarmee inzichten verschaft worden voor beleidsmakers van bijvoorbeeld het Ministerie van Onderwijs, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ook onze partners uit het boekenvak doen een beroep op veel gegevens. Dat vraagt om een dataplatform dat op een veilige en tegelijkertijd gebruikersvriendelijke manier toegankelijk is voor een diverse groep aan betrokkenen. Sogeti is voor ons een betrouwbare partner die relevante kennis in huis heeft om ons dataplatform naar een nieuwe fase te brengen.”
Eva de Jong, Directielid Portefeuille Bedrijfsvoering van de KB nationale bibliotheek.

Datamanagement en clouddienstverlening

“Uiteraard zijn we erg blij met deze uitdagende opdracht voor het moderniseren en beheren van één van de grootste en rijkste dataverzamelingen in ons land. Onze ervaring en expertise op het vlak van datamanagement en clouddienstverlening in combinatie met onze nauwe samenwerking met Microsoft sluiten volledig aan bij de behoefte van de nationale bibliotheek. Bovendien is het heel mooi dat we hiermee ook een maatschappelijke bijdrage mogen leveren aan het bevorderen van leeseducatie in ons land”.
Arjan Meijer, Head of Division Data & Integration Services bij IT-dienstverlener Sogeti.

Net als de KB naar een modern dataplatform?

Wil je meer waarde met data creëren? Zonder forse investeringen, met voorspelbare kosten? Neem contact op of lees hier verder.

Data services  Informatie aanvragen

 

Koninklijke bibliotheek en sogetie gaan samenwerken 

KB Nationale bibliotheek

 

Arjan Meijer Head of Data & Integration Services
Phone number: +31650634609