DYA Sogeti

DYA

Aan de slag met architectuur?

DYnamische Architectuur (DYA) is een doelgerichte, pragmatische benadering van architectuur. Vind hieronder meer informatie en/of vraag ons naar de architectuurvolwassenheids scan. 

 

DYnamische Architectuur (DYA) is een doelgerichte, pragmatische benadering van architectuur.

DYA-kenmerken

Op basis van jarenlange ervaring met het architectuurdenken binnen organisaties heeft Sogeti in DYA® een manier van omgaan met architectuur ontwikkeld die erop gericht is om het werken onder architectuur effectief vorm te geven. Uitgangspunt van DYA is dat architectuur ‘moet werken’.

Dit uit zich in de nadruk op het laten landen van architectuur in de organisatie door aan te sluiten op bestaande processen, het voorkomen van papieren tijgers door een just enough, just in time aanpak en het waarborgen van de effectiviteit van architectuur door het continu relateren van alle architectuuractiviteiten aan concrete behoeften van de organisatie.

Waarom DYA?

DYA® is een bewezen set van best practices die ondersteunt bij het bereiken van een effectieve architectuurfunctie in uw organisatie. Tal van organisaties in Nederland en daarbuiten gebruiken (delen van) DYA bij het werken onder architectuur. Het is zo goed als zeker dat er ook voor u bruikbare handvatten en instrumenten in DYA zitten die ook u heel goed kunt inzetten.

DYA-visie

In de visie van Sogeti is het succes van architectuur in een organisatie heel sterk afhankelijk van de volwassenheid van de architectuurfunctie. Het gaat niet primair om het maken van mooie architectuurbeschrijvingen, maar om het gedragen en geïmplementeerd krijgen van de principes en modellen waaruit de architectuur bestaat. Het proces om te komen tot een architectuur is hierbij belangrijker dan de architectuur zelf! Dit denken zit opgesloten in DYA, de architectuuraanpak van Sogeti.

Waar het uiteindelijk voor elke individuele organisatie op aankomt is het inrichten van een architectuurfunctie die past bij de structuur en cultuur van de eigen organisatie. Dat vereist maatwerk. Je kunt nu eenmaal niet van de rest van de organisatie verwachten dat ze zich aanpassen aan de architectuurfunctie. Het moet juist andersom; de architectuurfunctie moet zich aanpassen aan bestaande werkwijzen en manieren waarop besluiten tot stand komen. Ook als die verandert, bijvoorbeeld door de overgang naar Agile werken. DYA sluit hier prima bij aan.

DYA vrij beschikbaar

DYA is het gedachtegoed van Sogeti, maar is vrij beschikbaar in de vorm van boeken en papers. Aan toepassing van DYA zijn geen voorwaarden of kosten verbonden anders dan de vermelding dat DYA een geregistreerd merk is van Sogeti. Om DYA effectief toe te passen is uiteraard inzicht nodig in wat DYA is en wat u daarmee kunt. Deze kennis kan worden verkregen door het bestuderen van de boeken en papers, maar ook door training of coaching en door Sogeti te betrekken bij het inrichten en professionaliseren van uw architectuurfunctie.

Het rendement op het gebruik van DYA is hoog. Best practices van DYA kunnen helpen om uw architectuurfunctie vanaf de start de juiste dingen te laten doen en daarmee valkuilen te voorkomen.

Concrete handvatten voor het vormgeven van architectuur

Sogeti weet hoe architectuur succesvol vormgegeven kan worden. DYA geeft organisaties concrete handvatten bij het inrichten en professionaliseren van hun architectuurprocessen. Door de jarenlange ervaring van Sogeti met DYA en architectuur, is er een indrukwekkende hoeveelheid aan kennis aanwezig op dit gebied. De onderstaande onderdelen van deze website geven u alle informatie over DYA die u nodig hebt:  

Hoe staat het met uw architectuur?

Bent u geïnteresseerd geraakt in onze DYA-aanpak, Opleidingen en vraagt u zich af waar uw organisatie staat op het gebied van architectuur? Vraag dan de architectuurvolwassenheids scan aan via onderstaande knop. 

Kan ik je helpen?