Geef je productiviteit een boost met Prompt Engineering

Geef je productiviteit een boost met Prompt Engineering

Hoe maak je juiste prompt voor jouw vraagstuk? Prompt Engineering is een vak apart. In dit blog vertelt Jeroen Egelmeers, Prompt Engineering Advocate bij Sogeti, hoe je effectieve prompts maakt aan de hand van het Prompt Engineering Framework. Daarbij gebruikt hij ChatGPT als voorbeeld – al is zijn aanpak toepasbaar op elke GenAI-tool.

Hoe maak je juiste prompt voor jouw vraagstuk? Prompt Engineering is een vak apart. In dit blog vertelt Jeroen Egelmeers, Prompt Engineering Advocate bij Sogeti, hoe je effectieve prompts maakt aan de hand van het Prompt Engineering Framework. Daarbij gebruikt hij ChatGPT als voorbeeld – al is zijn aanpak toepasbaar op elke GenAI-tool.

Wat is prompt engineering?

Net als in zoekmachines hebben GenAI-tools zoals ChatGPT een invoerveld waar jij je vraag in kunt typen. Bijvoorbeeld; maak een puntsgewijze samenvatting van deze presentatie of schrijf een blog van vijfhonderd woorden over quality engineering. “Daar kan je als leek of als Prompt Engineer mee omgaan. Een leek typt alleen het bericht in dat in hem opkomt, een Prompt Engineer denkt eerst na over de beoogde output die hij wil krijgen en voegt daarom extra voorwaarden toe aan zijn prompt”, legt Jeroen Egelmeers uit. Eigenlijk moet een goede prompt, bepaalde zaken bevatten, zoals ‘Voor wie is de output bedoeld’, ‘wat voor taalgebruik past daarbij’, ‘wat is het doel van de output’ en ‘in welke vorm moet het zijn’.

Prompt Engineering Framework 

Hoe weet je zeker dat jouw prompt effectief is? Daarvoor gebruikt Jeroen Egelmeers een zelfontwikkeld Prompt Engineering Framework: “Bij het maken van een prompt doorloop je drie fases. Ten eerste de Crafting Phase, waarin je de prompt invoert”, zegt Jeroen Egelmeers. “Ten tweede de Validation Phase. Dit is heel belangrijk voor zakelijk gebruik binnen een organisatie, waar bij het opstellen van een prompt vaak dingen als de GDPR, security en data compliance worden vergeten. Met als gevolg dat bedrijfskritische data gebruikt wordt om het AI-model te trainen en daardoor buiten de organisatie terecht komt. Ten derde is er de Enhancement Phase. Hierin toets je de output. Voldoet dit aan mijn initiële doelstellingen? Zo niet, dan verbeter je de prompt net zolang tot de uitkomsten in lijn zijn met de doelstellingen.”

Context en taalgebruik

Je start met het bepalen van de context in de Crafting Phase. Hierin zorg je dat jouw prompt alle relevante voorwaarden afdekt. Jeroen Egelmeers: “Stel, ik wil ChatGPT een LinkedIn-post laten maken van mijn presentatie op QX Day. Dan zet ik bijvoorbeeld in het prompt wie ik ben, waar de presentatie over ging, op welk event ik deze heb gegeven en wie de presentatie gevolgd hebben. Na het invoeren van de context, vertel je ChatGPT hoe je wilt formuleren. Wil je wel of geen vaktaal gebruiken en een zakelijke of juist vlotte tone-of-voice aanhouden? Dit is belangrijk omdat modellen vaak getraind zijn met Amerikaanse tekst en daarom standaard Amerikaans, enthousiast taalgebruik hanteren. Je kunt ChatGPT ook vragen om jouw schrijfstijl aan te houden en eerdere blogs of artikelen als voorbeeld geven.”

Rol

Welke rol moet ChatGPT aannemen? In het geval van ons voorbeeld is dat een LinkedIn-expert met minimaal tien jaar ervaring. “De rol triggert een template in het AI-model. Bij een LinkedIn-post zal ChatGPT dan bijvoorbeeld hashtags, een aansprekende titel en zakelijke taal gebruiken”, zegt Jeroen Egelmeers. “Ondanks het template, kun je nog steeds interacteren met AI. Bijvoorbeeld door aan te geven dat het taalgebruik enthousiaster mag of moeilijke woorden moeten worden vermeden. “Daarna vertel je ChatGPT wat het fomat moet worden. “Dit is heel belangrijk, want zo kan je als organisatie output van verschillende medewerkers op een consistente manier aanbieden. Moet een artikel bijvoorbeeld een bepaalde structuur aanhouden, met een triggerende inleiding van twee zinnen, een kader met bullets of grafieken?” Tot slot vertel je ChatGPT in de Crafting Phase wat zijn taak is met woorden zoals ‘create’, ‘rewrite’, ‘summarize’ of ‘review’.

Na de Crafting Phase volgen de Validation en Enhancement Phase. Ben je benieuwd hoe je daarin te werk gaat? In zijn QX Day-presentatie ‘Supercharge Your Productivity: Mastering Prompt Engineering’ behandelt Jeroen Egelmeers ook deze fases uitvoerig aan de hand van het framework en praktijkvoorbeelden in ChatGPT.
 

Kijk hier de presentatie terug

Watch Supercharge Your Productivity: Mastering Prompt Engineering on YouTube.

Kan ik je helpen?

Jeroen Egelmeers Senior FullStack Developer
Phone number: +31 886 606 600