Welke vaardigheden moet een DPO hebben?

Onderdeel van de nieuwe General Data Protection Regulation (GDPR), of in het Nederlands kortweg AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), is de benoeming van één data protection officer (dpo).

Hoe moet het profiel eruitzien en over welke vaardigheden moet een dpo beschikken? Pieter Duijfjes, senior consultant business security geeft in zijn blog een helder beeld over wat volgens hem het functieprofiel van een dpo is. 

wat moet een DPO allemaal kunnen

Data protection officer (DPO)

De nieuwe wetgeving stelt dat er maar één DPO per organisatie actief mag zijn. Maar wordt wordt er zoal verwacht van deze functie?

Vind het volledige artikel in Computable