Business Object Model toepassing

Business Object Model als basis voor een data driven organisatie

Klaar voor datagedreven werken?

Het Business Object Model is een manier om de stap te maken naar een data driven organisatie. Benieuwd hoe wij daarbij kunnen helpen? Ga naar onze Data & Business Analytics services.

Ga naar Data & Business Analytics

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Organisaties moeten hier op inspelen. Dit betekent bijvoorbeeld dat ingewikkelde vragen snel moeten kunnen beantwoord, de klantervaring moet worden verbeterd en business processen moeten worden geoptimaliseerd. Steeds meer organisaties willen hierom de transitie maken naar data gedreven werken. Maar wat is daar voor nodig?

Datagedreven werken

Datagedreven werken is het kunnen sturen op basis van data om op basis van deze data beslissingen te nemen en niet (alleen) meer op basis van een vermoeden, een mening, intuïtie of het zogenaamde onderbuikgevoel. Betrouwbare data is hiervoor een must! Alle reden dus om écht in data governance en datamanagement te investeren. De eerste stap is niet om te gaan onderzoeken waar men overal data vandaan kan halen, maar om de context van de data in kaart te brengen.

Context

Data zijn representaties van feiten. Door data in context te plaatsen wordt informatie gecreëerd. De afwezigheid van goed datamanagement betekent vaak automatisch dat management- en sturingsinformatie niet effectief zijn. Iedereen creëert en beheert in deze situatie alleen de gegevens nodig voor het uitvoeren van de eigen werkzaamheden en hanteert om die reden een eigen set van datadefinities. De eerste stap is dan ook om de data bedrijfsbreed in hun context in beeld te brengen. De basis hiervoor is het Business Object Model.

Object model

Een object model is een overzicht van de ‘dingen’ (objecten en assets), veelal fysiek/tastbaar, die van belang zijn voor de organisatie in hun onderlinge samenhang. Een Business Object Model geeft een organisatie breed gemeenschappelijk begrip en woordenboek van de belangrijkste business begrippen en is daarmee de basis en uitgangspunt voor alle data gerelateerde projecten. Op basis van dit object model kunnen we de volgende zaken baseren:

 • Data-eigenaren
 • Master data objecten
 • Organisatie breed gegevensmodel
 • Data- en applicatiearchitectuur

Een Business Object Model is een grafische representatie van de belangrijkste objecten en de relaties hiertussen, gerelateerd aan het bestaansrecht en de primaire processen van de organisatie. Het Business Object Model heeft de volgende karakteristieken:

 • Organisatiebrede conceptuele beschrijving van de business data domeinen
 • Binnen de business data domeinen hebben de objecten een onderlinge afhankelijkheid (binding)
 • Bedoeld en ontworpen voor een business publiek
 • Implementatie onafhankelijk
 • Gemeenschappelijke consistente view op de data objecten over de organisatie heen
 • Eigenaarschap en metadata (definities etc) van de belangrijkste begrippen
 • Bevat 20-30 objecten
 • Bevat relaties tussen de objecten

Het Business Object Model omvat de volgende producten:

 • Organisatiebreed model met:
  • Business objecten - dit zijn veelal de master data objecten die de context verschaffen voor de transactiedata
  • Relaties tussen de businessobjecten - dit zijn de transactiedata
  • Datadomeinen met de clustering van de objecten
  • De ‘storyline’ 
 • Definities van de business begrippen
 • Meest belangrijke eigenschappen van het object in termen van gegevenselementen
 • Definitie van de belangrijkste gegevenselementen

Is het Business Object Model opgesteld, dan kan dit worden gebruikt om de organisatie en bedrijfsprocessen op elkaar af te stemmen. Eén object kan in principe maar door één organisatieonderdeel en één bedrijfsproces worden bewerkt.

Meer informatie?

Het Business Object Model is een zeer krachtig hulpmiddel om inzichtelijk te maken welke data belangrijk is voor een organisatie en welke context wordt gegeven aan de transactie data. Ben je benieuwd naar hoe je de kracht van het Business Object Model kunt inzetten voor jouw organisatie? Neem contact op of bekijk onze services.

Ga naar Data & Business Analytics

Kan ik je helpen?