Hoe implementeer je succesvol self service BI?

In dit laatste deel van mijn blogserie laat ik zien welke belangrijke zaken er komen kijken bij een sucesvolle implementatie van self service BI. En geef ik uiteraard een antwoord op de vraag waar ik mee begon: 'Wordt BI meer existentialistisch, met meer individuele vrijheid, verantwoordelijkheid en subjectiviteit voor de eindgebruiker?'

Self service BI

Implementatie

Ik til er een paar onderwerpen uit die voor iedere vorm van BI van groot belang zijn:

  • Data governance
  • Architectuur
  • Integratie met andere technieken

Als het gaat om self service BI is het bijzonder belangrijk hier aandacht op te vestigen omdat ze daar niet gegarandeerd zijn: er komt niet persé een IT afdeling aan te pas om in al deze zaken te voorzien.

Data Governance

Hoewel self service BI gebruikers aanmoedigt om beslissingen te maken op basis van data in plaats van intuïtie, kan de flexibiliteit voor onnodige verwarring zorgen en tot grote fouten leiden als er geen data governance plaatsvindt. Voorbeelden van data governance maatregelen zijn:

  • Goed definiëren van de KPI’s die bedrijfssucces meten
  • Vastleggen welke processen er gevolgd dienen te worden voor het creëren en delen van rapporten
  • Rechtenmanagement als het gaat om vertrouwelijke data en data kwaliteit, beveiliging en privacy waarborging.

Architectuur

Terwijl op zichzelf staande BI processen steeds makkelijker worden, blijft de interactie tussen die processen complex. Jezelf onderscheiden van de concurrentie doe je dan ook door het overzicht te houden over het complete relevante landschap, zowel technisch als businesswise. Goede architectuur helpt je hierbij. Als je je BI resultaten dan ook nog eens kunt operationaliseren door integratie in de dagelijkse processen en middelen van werknemers, ben je spekkoper.

Embedded BI

Een dergelijke integratie kan plaatsvinden door het integreren van toepasbare inzichten uit BI, in een applicatie die voor je specifieke business case geschikt is, en die ook nog eens op een ultiem intuïtieve en gemakkelijke manier altijd te bevragen is (bijvoorbeeld met chatbots, welke niet plaats- of tijdgebonden zijn). Dan kun je spreken van Embedded BI en heb je naar mijn idee ‘Transcendente BI’ bewerkstelligd: BI die je boven jezelf doet uitstijgen.

Full Decision Automation

Want wat als… exact de juiste informatie in de juiste vorm op het juiste moment tot je komt? Wat als… de beslissingen die je op basis daarvan zou maken zelfs al voor je gemaakt worden? Full decision automation… zoals auto’s die zichzelf afschrijven en een nieuwe laten bouwen bij een fabriek, zoals de blockchain mogelijk maakt met smart contracts? Kun je deze wereld al voor je zien?

BI existentialisme voor eindgebruiker? 

Tot slot kom ik dan bij het antwoord op die ene vraag: 'Wordt BI meer existentialistisch, met meer individuele vrijheid, verantwoordelijkheid en subjectiviteit voor de eindgebruiker?'. De beantwoording is natuurlijk heel erg afhankelijk van de ingenomen invalshoek, dus vanuit welke persoon je het bekijkt. Aangezien self service BI met name impact heeft op de business gebruiker, neem ik dat perspectief en stel het volgende:

We hebben gezien dat BI in verschillende mate ‘self service’ te maken is. We hebben ook gezien dat door aldoor nieuwe complexiteit van nieuwe technieken, BI nog lang tot op zekere hoogte gefaciliteerd zal worden door IT. 

  • Vrijheid; aan de ene kant levert self service BI dus meer vrijheid op (lees: minder afhankelijkheid van IT). Aan de andere kant levert de (business) eindgebruiker ook weer vrijheid in, doordat UI BI (User Interface Business Intelligence) beperkingen oplegt in vergelijking met code. 
  • Verantwoordelijkheid; ook brengt self service BI meer verantwoordelijkheid met zich mee voor de eindgebruiker, omdat meer BI werkzaamheden bij (individuele) business users komen te liggen. Voor IT blijft de verantwoordelijkheid ongeveer gelijk, of wordt misschien groter omdat het nog belangrijker is om goede data te voeden aan de self service BI componenten. 
  • Subjectiviteit; daarentegen brengt self service BI, en een bijbehorende data cultuur, minder subjectiviteit en juist meer objectiviteit gebaseerd op harde feiten en cijfers.

Individuele vrijheid en verantwoordelijkheid

Zoiets als ‘Het Antwoord’ op een filosofische vraag zoals die hier gesteld wordt is natuurlijk lastig te geven. Al is het maar omdat verschillende antwoordmogelijkheden verschillende belangen en zienswijzen kunnen dienen. Maar over het geheel zou ik zeggen dat self service BI een nuttige reactie is op een BI wereld die meer existentialistisch wordt. Want het biedt individuele vrijheid en kan, mits goed ingericht, verantwoordelijkheid en objectiviteit afdwingen. 

Stof tot nadenken

Het doel van deze serie blogs was vooral om stof tot nadenken te geven. Want nadenken is iets wat de mens volgens Aristoteles van nature voltooit: 'Zodoende is de mens verplicht te filosoferen of anders afscheid te nemen van het leven; want alle andere activiteiten zijn slechts prullen in verhouding tot het filosoferen'. Als je een minder zwaarmoedig slot verlangt, kun je het altijd nog bij een chatbot proberen, maar of het daar minder duister van wordt? 

Meer weten? 

Ben je benieuwd wat self service BI voor jouw organisatie kan betekenen?

Naar Data & Business Analytics services