Agile coach

Dit doet een Agile Quality Coach

Ik neem het mensen niet kwalijk als ze me vragend aankijken wanneer ik het over een Agile Quality Coach heb. Maar wat mij betreft is dat nergens voor nodig. We gaan steeds meer in Agile teamverband werken.

We doen er veel aan om deze teams steeds beter te laten presteren. We doen dat met scrum masters die het team coachen of met agile coaches die teams naar een hogere mate van volwassenheid brengen. Maar op gebied van kwaliteit valt nog een hoop te verbeteren. Kijk jij dan vreemd op van een Agile Quality Coach?

Op het gebied van kwaliteit valt nog een hoop te bereiken. 

Nog steeds hebben organisaties kopzorgen over productieverstoringen. De automatiseringsgraad binnen testen neemt toe, dat doen we goed. Maar steeds vaker komt de vraag op of we wel de goede testen aan het automatiseren zijn. Want succesvolle automatisering van matige testen is toch niet wat we ambiëren? En die geautomatiseerde testen, dat zijn toch eigenlijk de standaard checks? Hoe zit het dan met de intelligentie om zwakheden in de software te onderzoeken - het echte testen wordt dat ook wel genoemd - doen we dat eigenlijk wel (voldoende)? 

Er valt dus op het gebied van kwaliteit nog een hoop te bereiken. Maar dat pakken we nog vaak niet goed aan. Waar ligt dat dan aan? Ik noem een aantal redenen:

  • We maken keuzes waarvan we de consequenties niet goed overzien: ontwikkelaars moeten ook testen en testers hebben we niet meer nodig. Gelukkig worden deze keuzes minder vaak zo drastisch gemaakt. Want dat ontwikkelaars ook moet testen is natuurlijk prima. Net zoals in het voetbal aanvallers ook moeten meeverdedigen. Maar heb jij wel eens een elftal zonder verdedigers gezien? Nee toch? En ja, verdedigers met aanvallende kwaliteiten zijn toppers. Maar we trainen wel speciaal op aanvallende en op verdedigende kwaliteiten. Als je de echte testexpertise niet in je team hebt, is het toch niet gek dat dit consequenties heeft … 
  • Onbewust onbekwame teams.
    Oftewel “je gaat het pas zien als je het door hebt”. Jawel, mij kun je ook horen zeggen dat iedereen kan testen. Maar ik zeg er direct bij dat goed testen niet zomaar door iedereen gedaan kan worden. Zoals voor veel expertises geldt, testen is een vak. En zolang je dat vak niet beheerst is het moeilijk om het verschil te zien tussen testen en goed testen. Dat verklaart waarom veel teams nog onbewust onbekwaam zijn.
  • We zetten een coach in, maar daarmee lossen we niet alles op.
    We maken echt stappen vooruit met werken in Agile teams, met zelforganiserende teams en met professionals die van elkaars expertises leren. En in die vooruitgang spelen scrum masters en coaches een grote rol. Wat ik regelmatig zie is dat teams moeite hebben met kwaliteit en testen en dat scrum masters en agile coaches ze daar niet echt verder mee helpen. Dat is ook niet gek als ze die expertise niet bezitten. De vraag is dan wel vanuit welke behoefte je een scrum master of agile coach hebt gezocht en wat je doet met de behoefte die nog niet ingevuld wordt.

Zoek de juiste coach, gebruik het Agile Coaching Competency Framework. 

In gesprekken om uitdagingen en coachingsbehoefte van teams te benoemen gebruik ik dat framework vaak. 

Agile quality coach

We hebben het dan vaak over de domeinexpertise waar het team mee geholpen kan worden. En pratend over problemen met kwaliteit en testen kijken we naar het profielonderdeel Technical Mastery waar kwaliteit en testen zijn plek heeft. De site van het Agile Coaching Institute geeft concrete handvatten met bronnen voor de kennis en vaardigheden van alle onderdelen van het profiel van coaches. Ik wil daarmee niet zeggen dat een coach op alle onderdelen expert moet zijn. Voor mij zit de waarde in het expliciet benoemen van de gewenste expertise en die expertise ook (h)erkennen in de betreffende persoon.

Voor mij is het Agile Coaching Competency Framework een geweldig hulpmiddel om de behoefte aan coaching duidelijk te maken. En als je in die behoefte ook kwaliteit en testen benoemt, kijkt niemand er meer van op als je het over een Agile Quality Coach hebt. 

Alles weten over Agile Coaching?

Wil je meer weten over Agile Coaching en testen & Quality Assurance? Stel je vraag of neem contact op via onderstaande gegevens.

Tinus Vellekoop Community manager Agile Quality Improvement