Business Analyse services & oplossingen

Business Analyse Services & Oplossingen

Succesvol digitaal transformeren?

Ontdek de Business Analyse services van Sogeti als fundering onder de verandertrajecten van jouw organisatie. Benieuwd wat het jou oplevert?

Expertise aanvragen

Business Analyse & Digitale Transformatie

Met onze visie ‘We make technology work’ staat Sogeti voor het inrichten van succesvolle digitale transformaties. Onze klanten zitten volop in de digitale transformatie, maar de meesten worstelen daarin met de volgende vragen:

 • Hoe kom ik van strategie naar effectieve realisatie?
 • Hoe kom ik van werkpakket naar uitvoering?
 • Hoe richt ik mijn organisatie in om data-driven te worden?
 • Welke impact heeft een cloud-strategie op de ondersteuning van operationele bedrijfsprocessen?
 • Hoe kom ik van epics naar begrijpelijke stories op de juiste backlogs?

Met Sogeti diensten als business analyse, enterprise architectuur, portfoliomanagement, informatiemanagement en ketenregie helpen wij u de digitale transformatie effectief te realiseren.

De business analysediensten van Sogeti stellen u in staat om uw digitale strategie om te zetten naar concrete veranderopdrachten voor Agile teams en om hierop bij te sturen op basis van de effectiviteit van de opgeleverde producten. Wij zien Business Analyse als de inhoudelijke fundering onder verandertrajecten, met name als het gaat om digitale transformatie. Of het nu gaat om het opstellen van een business case, het samenstellen van een consistente set requirements of het toetsen of de geprojecteerde waarde van een verandering nog steeds haalbaar is. De business analist levert daarmee in alle fases van digitale transformatie een onderbouwing voor het evalueren van een veranderportfolio en ook de basis voor besluitvorming. In alle lagen van het portfolio verbindt de business analist lopende en voorgenomen initiatieven aan waardevermeerdering.

Business Analyse Services & Oplossingen

 • Adviseren veranderstrategie
 • Opstellen business case
 • Requirements lifecycle management
 • BA Training en coaching

Onze aanpak

Overweeg je om van onze Business Analyse services gebruik te maken? Dan zullen wij eerst samen met jou kijken op welke onderdelen je direct ondersteuning nodig hebt. De inzet van onze expertise is op korte termijn mogelijk. Daarnaast onderzoeken we samen op welke manier je op dit moment invulling geeft aan business analyse en hoe we daarin verder kunnen ondersteunen. Dat kan door de inzet van expertise op specifieke onderdelen, door een aanpassing op jouw transformatieprocessen, maar ook met een trainings- en coachingsprogramma voor eigen medewerkers.

BABOK-framework

Business analisten van Sogeti hanteren het BABOK-framework van IIBA. Daarmee zijn wij niet alleen theoretisch goed onderlegd, maar sluit onze werkwijze gedurende de verschillende fasen van een verandering ook naadloos aan op de vorige.

Succesvolle inzetten Business Analyse

Enkele voorbeelden van succesvolle inzetten van business analisten van Sogeti:

 • Heldere acceptatiecriteria - Een development team is op het gebied requirements analyse niet voldoende onderlegd en kan daardoor te weinig weerwoord geven aan een mondige product owner. Inzet van de business analist leidt tot heldere acceptatiecriteria van user stories voorafgaand aan een sprint, waardoor de verwachtingen eerder helder zijn. De aanvankelijke scepsis van de product owner slaat om in enthousiasme. De product owner maakt graag al in een vroeg stadium gebruik van de business analist om ideeën te klankborden. Hierdoor neemt de potentiële waarde van de backlog toe. De business analist coach in het development team twee teamleden op hun analyse-skills, waardoor zij de taken van de business analist op termijn kunnen overnemen.
 • Trainingstraject op maat - Bij het opschalen van het aantal development teams bij een financial merkt een ingezette business analist van Sogeti dat meerdere developers veel ervaring hebben in engineering en functioneel beheer, maar minder in formele vastlegging van requirements. Sogeti doet een aanbod voor een trainingstraject op maat volgens BABOK, waardoor na 6 maanden het kennisniveau veel hoger ligt en analyses worden uitgevoerd in een herkenbaar format, waardoor kennis veel beter uitgewisseld kan worden binnen teams, maar ook tussen teams.
 • Inzet waardeketens - In een bedrijf voor specialistische productie van plastics loopt het aantal productvarianten harder op dan gewenst. De verkoop wil alles verkopen wat de klant wil hebben en de aansluiting op de productie is niet optimaal. Dit leidt tot een ongewenst aantal foutleveringen. De ingeschakelde business analist van Sogeti brengt met waardeketens in beeld dat er een gat is in de organisatie waardoor het productie-aanbod niet goed kan worden beheerd. Uit de waardestromen in de overeengekomen gewenste situatie destilleert de business analist de eisen die dit stelt aan zowel de organisatie-aanpassing als aan de onderliggende informatiestromen.

Technieken Business Analyse

In hun opdrachten maken business analisten van Sogeti onder andere gebruik van de volgende technieken:

 • Waardestromen volgens Pronto
 • Customer journey mapping
 • Service design thinking
 • Requirements lifecycle management
 • Process mining

Waarom Sogeti Business Analyse?

Business analyse wordt door Sogeti altijd gefinetuned op de transformatieprocessen van onze klanten en op de specifieke eisen die een verandering aan het veranderproces stelt. Is het nodig om eerst een high-level impact te bepalen voor een scenario voordat alternatieve scenario’s worden opgesteld, dan doen we dat. Is er ruimte om eerst meerdere alternatieven te onderzoeken om op de beste uit te komen, dan doen we dat liever. En een aanpak tussentijds bijstellen om tot een beter resultaat voor de klant te komen? Heel graag! We hanteren de BABOK daarbij vooral als framework, niet als keurslijf.

Meer informatie over onze Business Analyse diensten?

Benieuwd wat onze business analisten voor jou kunnen betekenen? Vraag ons vrijblijvend naar de mogelijkheden!

Expertise aanvragen

Kan ik je helpen?

Pety Warringa Business Line Manager
Phone number: +31653931822