Enterprise portfolio management services en oplossingen

Enterprise Portfolio Management

Objectief prioriteren?

Sturen op waarde van veranderingsinitiatieven in plaats van het inzetten van verkregen budgetten? Ontdek hoe je met Enterprise Portfolio Management een objectief prioriteringsproces invult.

Contact opnemen

Hoe kun je effectief investeren?

Aan welk initiatief besteed ik mijn budget? Dat is een vraag waar veel organisaties mee worstelen. Je wilt immers investeren in de initiatieven die de meeste businesswaarde opleveren, ongeacht de aard van het initiatief. Hierbij zijn drie vragen belangrijk:

  1. Hoe kun je op een objectieve en vergelijkbare wijze beslissingen nemen op basis van de waarde van een initiatief en het risico van invoeren?
  2. Hoe creëer je synergie tussen de initiatieven en voorkom je overlap?
  3. Hoe zet je schaarse resources effectief in?

Bedrijfsbreed inzicht in het portfolio 

Met Sogeti Enterprise Portfolio Management (EPfM) krijg je inzicht en overzicht: we introduceren een model waarmee je alle initiatieven binnen jouw organisatie objectief kunt vergelijken op basis van een bedrijfsbreed geaccepteerde meetmethode. De basis is een sterke pitch (Epic) die onderbouwd wordt met het scoring model en een Light Weight business case. De kracht zit in het overlegmodel: deze methode zorgt voor gestandaardiseerde pitches. Dat maakt het prioriteringsproces effectief en leidt tot investeringsbeslissingen op basis van geaccepteerde feiten.

Enterprise Portfolio Management services

Met Sogeti Enterprise Portfolio Management services:

  • weet je dat het veranderbudget besteed wordt aan het behalen van de strategische businessdoelen 
  • kun je initiatieven objectief vergelijken en beoordelen op basis van waarde en risico
  • maak je een onderbouwde keuze om initiatieven te stoppen of starten 

Stappenplan voor Enterprise Portfolio Management

Wij implementeren Portfolio Management op iteratieve wijze: we beginnen met één portfolio en van daaruit rollen we Enterprise Portfolio Management uit naar de rest van de portfolio’s. We hanteren het credo ‘voordoen, meedoen, zelf doen’. Zo laten we een organisatie achter die zelf in staat is zijn portfolio’s verder te managen. In het onderstaande figuur is deze aanpak schematisch weergegeven.

Stappenplan voor Enterprise Portfolio Management

 

Kennisoverdracht

Wil je voortaan zelf, zonder onze begeleiding, werken volgens het Portfolio Management model? Kies dan voor onze aanvullende service waarbij we een Lean Agile Center of Excellence opzetten. Hierbij coachen we een team enthousiaste ervaringsdeskundigen binnen jouw organisatie. Dit team zorgt dat jouw organisatie in de toekomst volgens het Portfolio Management model blijft werken. Of start de cursus Enterprise Portfolio Management, waarmee we nieuwe medewerkers snel kunnen trainen. Indien gewenst passen we deze aan jouw organisatie aan.

Enterprise Portfolio Management op basis van praktijkervaring 

Pas als je weet hoe Enterprise Portfolio Management in de praktijk werkt, kun je adequaat adviseren, meedenken en coachen. Daarom word je bij Sogeti altijd ondersteund door Portfolio Management specialisten met praktijkervaring.

Wil je objectief kunnen bepalen in welke initiatieven je investeert?

Neem contact op
 

Kan ik je helpen?

Pety Warringa Business Line Manager
Phone number: +31653931822