Succesvolle cloud migratie AWS

Vijf ingrediënten voor een succesvolle cloudmigratie

De route naar de cloud kan beangstigend en complex zijn, maar biedt zonder meer nieuwe kansen en mogelijkheden voor veel organisaties. Zo verschaft het de ruimte en flexibiliteit voor een digitale transformatie, helpt het bij het versnellen van digitale groei en kan het klanten accelereren in het digitale domein.

In deze blogpost belichten we de start van een “migration journey”, de digitale reis die een Retail klant, in samenwerking met Sogeti, is begonnen.

Een reis naar de Cloud

In de zakelijke wereld zien we dat steeds meer bedrijven een stap richting de Cloud maken. Gartner verwacht dat per 2025 zo’n 85% van de bedrijven zelfs een “cloud-first” strategie aangenomen hebben. Uit cijfers van IDC blijkt dat er in 2021 gemiddeld nog 44,6% van de totale IT-kosten nog on-premise gespendeerd wordt. In de markt ziet men een trend waarbij bedrijven de eerste stap naar de cloud wel willen zetten, maar veel van de productie en “mission-critical” workloads nog in een on-premise datacenter draaien. Gartner verwacht in de komende jaren een enorme shift van het bedrijfsleven, om de cloud verder te omarmen.

Echter is er ook een groot aantal van de cloud migraties die nog mislukt. Uit een onderzoek van Unisys, blijkt 1 op de 3 cloud migraties niet succesvol afgerond te worden. De belangrijkste oorzaken bij het mislukken van een migratie zijn vaak niet van technische aard. Redenen voor het uitstellen of afzeggen van migratie-trajecten komen veelal door: onduidelijke zakelijke doelstellingen, verschillende processen tussen (IT) afdelingen en het gebrek aan de kennis van impact op de rest van de organisatie. Hierin is duidelijk dat een migratie zowel de technologie, het proces, de mens en de cultuur van het bedrijf raakt. Vanuit Sogeti ondersteunen wij de klant in de gehele reis naar de cloud. Daarnaast hebben we een aantal versnellers (accelerators) gemaakt zodat onze aandacht uit kan gaan naar die pilaren waar de schoen wringt.  

Grote veiligheid, schaalbaarheid en toekomstbestendigheid, tegen een klein prijsje

Ter illustratie nemen wij de casus van een grote Nederlandse retailer, waar de cloud migratie in 2020 startte. Wij refereren dan ook naar de bovengenoemde accelerators als ingrediënten, welke benodigd zijn voor een succesvolle cloud migratie van deze retailer. Tijdens de intake heeft deze klant een aantal randvoorwaarden gesteld, waarop Sogeti moet acteren.

 1. Snelle Start: de klant heeft Sogeti verzocht om zo snel mogelijk de eerste stap in de Cloud te realiseren. De factor tijd is hier dus een belangrijke component geworden.
 2. Kosten efficiëntie: de IT is ondersteunend aan de primaire processen van deze retailer. Om eerlijke prijzen te kunnen bieden aan haar eind klant, zijn de kosten van de migratie van groot belang.
 3. Wendbaarheid: de klant heeft besloten om niet het gehele IT-landschap in een keer naar de Cloud te migreren, zodoende weten we nog niet hoe het uiteindelijke landschap eruit gaat zien en moeten wij flexibel zijn.
 4. Beveiliging: veiligheid en security zijn van groot belang in verband met de belangrijke data die deze klant in haar bezit heeft.
 5. Toekomstbestendig: het platform en de migratie moeten bijdragen aan de digitale transformatie van de klant, het dient toekomstbestendig te zijn.

Wij houden wel van een uitdaging. Om deze migratie zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we een aantal verschillende ingrediënten toegepast om zo goed mogelijk antwoord te geven en te ondersteunen in de randvoorwaarden gesteld zijn door de klant.

Vijf ingrediënten voor een succesvolle migratie naar de Cloud

Sogeti Smart Platform

Het draaien van applicaties in een traditionele IT-omgeving kan vaak een grote uitdaging zijn. Zo is men bezig met het isoleren, veilig opleveren en productie-gereed maken van de omgevingen, voordat een applicatie hierop kan landen. Ook binnen de Cloud kan het opzetten van nieuwe omgevingen een grote klus zijn. Een kaal account is immers nog niet production-ready. Om deze redenen duurt de oplevering van nieuwe omgevingen vaak weken, wat een enorme bottleneck is op innovatief vlak.

sogeti-blog-succesvolle-cloud-migratie

Figuur 1 Sogeti Smart Platform

Omdat de klant snel naar de Cloud wil migreren, hebben we het Sogeti Smart Platform opgezet. Dit is een enterprise-ready fundering, welke de basis vormt voor het bouwen, migreren, en beheren van een breed scala aan applicaties. Het SSP is een enterprise-ready Cloud Landingzone, conform de meest recente veiligheidseisen wordt opgeleverd. Zo voldoet iedere component aan de AWS best-practices en wordt alles gescand aan de hand van CIS-benchmarks. Daarnaast wordt er een winkel (lees Feature Store) met bouwblokken aan deze fundering gekoppeld. Op deze manier kunnen wij een breed scala aan verschillende applicaties ondersteunen, met alleen die functionaliteiten die benodigd zijn per applicatie(groep). Hierdoor voorkomen we dat iedere Landingzone een heel groot project wordt en gebruiken wij de schaalbaarheid en herhaalbaarheid van de Cloud.

Feature Store

Om de kosten van cloudplatformen en -omgevingen te reduceren, helpt Sogeti haar klanten via een winkel met features (Feature Store). Hierin worden gestandaardiseerde, technische “bouwblokken” ontworpen, ontwikkeld en onderhouden. Naast managementoplossingen, zoals “back-up”, “patching” of “endpoint-protection”, bieden we hier ook innovatieve nieuwe technologieën aan, zoals “rightsize automation”, “instance scheduling” en “incident reporting”. Het gebruik van deze feature store neemt de voorstudie-, voorbereidings- en installatietijden van 80% van hun omgeving uit handen. Hierdoor stellen we de klant in staat om zich te focussen op de 20% die hen uniek maakt.

Voor onze klant besparen wij kosten op verschillende manieren:

 1. Gebruik features alleen waar ze nodig zijn. Een serverless omgeving is niet gebaat bij de opslag van standaard veilige images en een VM-patching mechanisme, maar betaalt wel voor de eventuele kosten van deze oplossing.
 2. Snel opzetten door het reduceren van te schrijven code. Door te refereren naar onze source-code van de bouwblokken, wordt een groot aantal templates gebouwd, zonder dat de engineer hier veel tijd in hoeft te steken
 3. Innoveren over de omgevingen heen. Wanneer er verbeteringen worden aangedragen, is het lastig om dit voor honderden accounts te doen. Onze features en templates zijn voorzien van een versie-mechanisme, waardoor verbeteringen in de kortste keren actief zijn op ieder account.

Migratieprogramma’s om kosten te drukken

Door het verder automatiseren, anders configureren of schaalbaar maken van een applicatie, is het mogelijk om kosten te besparen in de cloud. Echter staat het opzetten, configureren, migreren en operationeel krijgen van applicaties in de cloud een grootschalig project. Wij refereren dan ook naar de “Migration Cost Bubble” (image II), welke staat voor de groei van kosten gedurende de migratie. Deze kosten ontstaan door (o.a.) eenmalige activiteiten zoals engineering, migratie consultancy, trainingen en het draaien van applicaties on-premise en in de cloud. Na deze eenmalige activiteiten is het mogelijk om te besparen door middel van een hogere medewerkerproductiviteit, hogere operationele veerkracht of infrastructurele besparingen.

sogeti-blog-succesvolle-cloud-migratie-2

Figuur 2 Migration Cost Bubble

Om de klant te ontzien tijdens de “Migration Cost Bubble”, helpen wij de klant middels het “Migration Acceleration Program”, ofwel MAP. Het MAP is een programma, welke is opgezet door AWS en voorziet in vergoedingen voor het migreren van workloads naar AWS. Dit programma is volledig verwikkeld in onze migratie procedures en door middel van MAP Ambassadors, zorgt Sogeti voor de maximale financiële vergoedingen vanuit dit programma.

Cloud Native Security

Een andere wens van de klant was de veiligheid van de applicaties en data in de Cloud. Binnen Sogeti en AWS erkennen wij dat security de meest belangrijke pilaar is van onze dienstverlening. Echter is het definiëren, opzetten, configureren en leveren van securitycomponenten een tijdrovende en dure klus. Om te voldoen aan de, soms contrasterende, eisen van veiligheid en kosten-efficiëntie, heeft Sogeti de “Cloud Security Baseline” gedefinieerd. Hierin maken wij gebruik van een groot aantal cloud-native diensten en automatisering, om SOC-monitoring, vulnerability-scanning en standaard security checks te leveren. Deze aanpassingen leveren de klant de volgende voordelen op:

 • Operationele capaciteit: door het automatiseren van preventie, detectie, melding en sanering, is er minder capaciteit benodigd vanuit (security) engineering.
 • Schaalbaarheid: gebruikmakend van cloud-native diensten, zijn er minder servers benodigd en is de omgeving schaalbaar. De klant betaald niet meer in staffels voor de checks en activiteiten, maar de checks en activiteiten groeien mee met het aantal applicaties.
 • Innovatieve checks en oplossingen: doordat we gebruik maken van AWS-native diensten, heeft de klant de mogelijkheid om gebruik te maken van services die normaliter te duur of te complex waren om in te richten voor de applicaties.

Services voor verschillende modellen

De laatste wens van onze klant, was om een wendbaar platform neer te zetten. Het bepalen van een standaard applicatieteam is lastig, omdat teams verschillende operationele modellen hanteren (Image III).

sogeti-blog-succesvolle-cloud-migratie

Figuur 3 Operationele modellen

Zo kent ieder groot bedrijf een aantal teams, welke alleen verantwoordelijk zijn voor het schrijven van de applicatie code. Hierbij worden onderhoud en platform vaak toebedeeld aan respectievelijk een TAM en een Platform team. Tegenwoordig refereert men vaker aan DevOps teams, waarbij het applicatie team zich ook bezighoudt met de operationele zaken van de applicatie en delen van het platform (en security).

Elk van deze teams hebben een andere behoefte en wensen, welke we graag willen toelichten aan de hand van onze “scheduling-feature”. Deze feature voorziet in het aan/uit zetten van infrastructuur in de cloud op basis van behoefte. Nemen wij een team in Model A/B, dan zal deze naar alle waarschijnlijkheid een ticket willen inschieten, als ze tijdelijk de kantoortijden verruimen, waardoor de applicatie langer aan moet blijven. Echter, bij Model C/D is het inschieten van een ticket wellicht funest voor de velocity van het ontwikkel-team. Om deze teams te voorzien van dezelfde functionaliteiten, kunnen ze gebruikmaken van API’s om zelf het rooster (schedule) van de kantoortijden aan te passen. Uiteindelijk zal de feature zorgen voor het correct aan/uit zetten van de diensten.

Door het faciliteren van features voor verschillende operationele modellen, kan Sogeti haar Retail klant helpen om wendbaar te zijn, ongeacht de operationele processen van de teams.

Resultaten

Onze retail klant had behoefte aan een schaalbare cloud-omgeving, om een eerste stap richting de cloud te maken. Dankzij de bovenstaande 5 ingrediënten is Sogeti erin geslaagd te voldoen aan de vragen van de klant. Hieronder de belangrijkste prestaties bij deze klant, op basis van de accelerators:

 • Snel starten – Sogeti verlaagd de duur van het opzetten van een schaalbare Cloud Foundation van meerdere maanden naar minder dan 2 weken;
 • Kosten efficiëntie – Sogeti helpt in het verlagen van de Migration Cost Bubble middels $100.000 in MAP funding, naast de kostenreducties door het versneld opzetten van omgevingen;
 • Wendbaarheid – Sogeti zet nieuwe omgevingen op in dagen in plaats van weken, gebruikmaken van de Feature Store;
 • Veiligheid: Sogeti automatiseert de preventie, detectie, alerting en sanering van veiligheidsincidenten, waardoor 2 FTE aan security engineers bespaard kunnen worden;
 • Toekomstbestendig: Sogeti helpt niet alleen in de huidige aanvraag, maar kan snel doorschakelen naar een mix van verschillende operationele modellen bij de klant.

Meer weten over Cloud migratie?

Benieuwd hoe Sogeti jouw organisatie kan ondersteunen in haar digitale reis naar de AWS Cloud? Vraag vrijblijvend een AWS Immersion Day Workshop aan en laat je onderdompelen in de AWS Cloud.

 

Meer weten over Cloud migratie?

Menno Stroes 1 AWS Cloud Consultant
Phone number: +31 886 606 600