Hybride lesgeven

Lesgeven met oog op de toekomst

Hoe geef je vorm aan hybride lesgeven?

Hybride lesgeven is actueel, maar hoe zorg je ervoor dat dit technisch goed werkt? Maak kennis met het Student Viewer Project dat in samenwerking met SogetiLabs tot een handig prototype is gekomen of ga direct naar de services van SogetiLabs!

Naar SogetiLabs

 

 

Tijdens de thuiswerkperiode, die ondertussen veel langer duurt dan in eerste instantie werd gedacht, ervaren zowel leraren, ouders als leerlingen moeite met het gemis van de traditionele manier van lesgeven. Hybride lesgeven lijkt hiervoor de perfecte oplossing te zijn gezien het gebruiksgemak en de flexibele inzet ervan. 

Een nieuwe manier van thuis lesgeven

Het hybride lesgeven is voortgekomen uit het Student Viewer Project. Hybride lesgeven is een manier van lesgeven waarbij een deel van de leerlingen aanwezig is in het klaslokaal, terwijl het andere deel thuis online de les volgt. Dit zorgt voor enkele technische uitdagingen voor de leraar. Hij of zij moet ervoor zorgen dat de leerlingen thuis goed begeleid worden, maar dit mag ook niet ten koste gaan van de aandacht die uitgaat naar de leerlingen die in het klaslokaal zijn. Ook willen we de leerlingen thuis het gevoel geven dat ze betrokken zijn bij wat er in de klas gebeurt.

De oplossing

Het Student Viewer project biedt hiervoor de oplossing. We hebben vanuit SogetiLabs met verschillende leraren gesproken die lesgeven op verschillende soorten scholen. Het is ons duidelijk geworden dat er behoefte is aan een applicatie die het voor de leraren makkelijk maakt om het klaslokaal in beeld te brengen voor de studenten thuis. De applicatie moet flexibel toepasbaar zijn, maar ook zo simpel mogelijk te bedienen zijn zodat het geen afleiding wordt voor de leraar en zodat hij zich kan richten op het lesgeven.

Een flexibele applicatie

Het is belangrijk dat de applicatie makkelijk in gebruik is voor zowel de jongere als oudere leraren.  Dit wordt deels mede mogelijk gemaakt door de simpele interface binnen de applicatie, dat makkelijk te begrijpen en gebruiken is. Het proces wat de leraren moeten doorlopen staat hieronder schematisch weergegeven.

  • Controle over het scherm in eigen handen
  • Mogelijkheid om digiboard toe te voegen (hiermee kunnen zowel de fysieke leerlingen als de leerlingen die online mee kijken weten wat er gebeurt)
  • Flexibele inzet op diverse platformen

Het gebruiksgemak

De applicatie maakt gebruik van vooraf samengestelde camera layouts. Een layout is een beeld dat bestaat uit een of meerdere camerabeelden die worden samengevoegd tot één. Hierdoor kan de leraar makkelijk kiezen wat de leerlingen thuis in beeld krijgen. Dit is vooral handig als er wordt gewisseld tussen verschillende lessen. De leraar kan voor rekenen een andere layout nodig hebben dan voor spreekbeurten.

Toekomstvisie 

In latere versies van de applicatie willen we het mogelijk maken voor de leraar om via een afstandsbediening te kiezen welke webcams worden geactiveerd. Hierdoor kan de leraar zich vrij bewegen door het klaslokaal en zich meer kan richten op lesgeven en minder bezig is met de techniek. Tevens willen we het voor de leraar mogelijk maken om zelf camera layouts te definiëren.

Voor het prototype hebben we ons vooral gericht op leraren en leerlingen van de bovenbouw op lagere scholen. Dit is de doelgroep waarop dat we de applicatie willen richten en waarop we willen testen of het meerwaarde biedt. Later kan er worden bekeken of dat we de applicatie toegankelijk kunnen maken voor een bredere groep.  Men kan hierbij denken aan middelbare scholen, waarvoor het concept ook geschikt is.

Klaar voor innovatie?

Maak kennis met de werkwijze van SogetiLabs waarmee jouw organisatie snel tot prototypes en innovaties komt!

Naar SogetiLabs

Kan ik je helpen?