Opstellen Detail Testplan

Voordelen

  • Sogeti biedt de service tegen een vaste prijs aan en neemt het risico van inactieve uren (leegloop).
  • Vooraf inzicht in het eindproduct conform TMap NEXT® standaard.
  • Opdracht wordt uitgevoerd door een van de TMap NEXT® experts.

Omschrijving service

Sogeti stelt een Detail Testplan op voor één testsoort binnen een testproject gebaseerd op TMap NEXT®. Uitgangspunt voor de service Opstellen Detail Testplan is een Master Testplan of generieke testafspraken.

Sogeti ondersteunt u bij het formuleren van een heldere opdracht, met inachtneming van de vier aspecten van Business Driven Test Management: Resultaat, Risico’s, Tijd en Geld.

De complexiteit van de service wordt bepaald door het aantal uit te voeren activiteiten.

Activiteit Eenvoudig Normaal Complex
Vaststellen testopdracht X X X
Uitvoeren Product Risico Analyse     X
Bepalen teststrategie   X X
Bepalen testbudget   X X
Bepalen testplanning X X X
Toewijzen testontwerptechnieken X X X
Definiëren testorganisatie X X X
Definiëren testinfrastructuur     X
Bepalen projectrisico’s en benodigde maatregelen   X X
Opleveren en bespreken concept Detail Testplan X X X
Verwerken reviewcommentaar stakeholders X X X
Opleveren definitief Detail Testplan X X X

Business case

De prijs van de service is gebaseerd op de effectieve uren van het maken van een Detail Testplan. Daarom levert deze service u een besparing op van 20% tot 30% ten opzichte van het full-time inhuren van een professional. 

Activiteiten

Voor het opstellen van het Detail Testplan worden, afhankelijk van de complexiteit, de overeengekomen activiteiten uitgevoerd.

Producten

Een goedgekeurd Detail Testplan conform TMap NEXT®.

Planning

Er wordt binnen 10 werkdagen na akkoord op de offerte gestart. De doorlooptijden zijn:

  Eenvoudig Normaal Complex
Doorlooptijd 1 week 2 weken 3 weken

Offerte voor deze service