Uitvoeren Performance test

Voordelen

 • Vaste prijs op basis van het Performance Testplan.
 • Sogeti ontzorgt: altijd een uitgevoerde performance test (conform scope).
 • Sogeti neemt het risico van inactieve uren (leegloop). Besparing 10%-30% op kosten uitvoering.

Omschrijving service

Sogeti heeft een aanpak ontwikkeld voor gestructureerd performance testen volgens TMap NEXT®. Deze aanpak heeft als basis gediend voor het opstellen van het Performance Testplan. Als het besluit is genomen om de performance test uit te voeren biedt Sogeti de uitvoering aan op basis van een vaste prijs. Uw organisatie beschikt in dit geval zelf over een performance testtool.

Business case

Bij performance testen komt het regelmatig voor dat er leegloop ontstaat gedurende het traject. Dit wordt in veel gevallen veroorzaakt door het niet tijdig beschikbaar zijn van de benodigde testomgeving. Performance testen vindt over het algemeen plaats na de acceptatie testen, wat het lastig planbaar maakt.

In het geval dat het uitvoeren van de performance test op basis van een service wordt afgenomen, wordt enkel betaald voor de effectieve uren en draagt Sogeti daarmee het risico van leegloop. In het geval van deze service levert dit een besparing op van 10%-30% op de kosten van uitvoering van de performance test.

Activiteiten

Tijdens uitvoering van de performance test komen de volgende fasen aan bod:

 • Planning (inrichting projectorganisatie).
 • Beheer (coördinatie en technische ondersteuning door de consultant, eindrapportage).
 • Infrastructuur (definitie van de testomgeving en testopstelling, realiseren testopstelling, intake testomgeving).
 • Specificatie (onder andere opstellen meetplan, het creëren van scripts en vaststellen testdata).
 • Uitvoering (uitvoering van de testen en analyse testresultaten).
 • Afronding (archiveren testware en vastleggen kennis). 

Producten

De volgende producten worden gerealiseerd:
 • Het testdraaiboek.
 • Het loadmodel.
 • Het meetplan.
 • De iteratiemodellen.
 • De performance testscripts.
 • Wekelijkse voortgangsrapportages.
 • De eindrapportage met daarin een GO/NOGO advies.

Planning

De uitvoering van de performance test vindt plaats aan de hand van de in het Performance Testplan opgenomen planning.

Offerte voor deze service