DYA webinar

DYA Webinar 2022

Sensing the situation

In de complexe, dynamische wereld van digitalisering, energietransitie en vele maatschappelijke uitdagingen is het een uitdaging voor organisaties om hun plek in de wereld te bepalen en te realiseren. Hoe vertalen architecten deze betekenis en adviseren ze een organisatie de veranderingen efficiënt en effectief te organiseren? Tijdens de DYA webinar op 11 maart 2022 gingen we hierover in gesprek. 

Webinar terugkijken

Architectuur in de betekenis van de context: Werk wijs met werkwijzen!

In de complexe, dynamische wereld van digitalisering, energietransitie en vele maatschappelijke uitdagingen is het een uitdaging voor organisaties om hun plek in de wereld te bepalen en te realiseren. Vanuit de huidige en gewenste betekenis als organisatie zijn architecten zeer nauw betrokken – of zouden dat moeten zijn – om de benodigde veranderingen te begeleiden. Dit vraagt om het scherp duiden van de situatie en focus aanbrengen in benodigde veranderingen, ook al is er veel onzekerheid. 

Hoe vertalen architecten deze betekenis en adviseren ze een organisatie de veranderingen efficiënt en effectief te organiseren? Als onderdeel van de nieuwe visie van DYA zijn we een model aan het ontdekken waarmee we de verbanden kunnen duiden tussen sensemaking, een situationele manier van veranderen en een gestructureerde manier van realiseren en werken. Waarbij we voorkomen dat we de fout maken simpele werkwijzen te gebruiken in complexe situaties. Of andersom. 

In dit webinar nemen we je mee in onze visie en het vervolg op Sensemaking Architecture. Samen met Anton Opperman, Informatiemanager CIO-Office van de Erasmus Universiteit kijken we hoe dit in de praktijk uitpakt.
 

Wil je meer informatie?

Webinar 11 maart 2022 terugkijken

Watch DYA webinar 2022 – Sensing the Situation on YouTube.

Webinar 2021 terugkijken

Watch Sensing the situation | DYA Webinar on YouTube.

10:00 - 11:00
Online Webinar