André Helderman
André Helderman

Biografie

Ik ben gefascineerd door de invloed van technologie op het gedrag van mensen. Deze invloed wordt steeds groter, zowel op individueel als op organisatieniveau. Mijn werk wordt daarom steeds leuker. Op dit moment focus ik vooral op Internet of Things. Deze ontwikkeling, die nog in de kinderschoenen staat, heeft grijpt direct in in het werk en leven van mensen. Het op een waardevolle manier toepassen van IoT vergt zowel analytische als creatieve vaardigheden. Op dat raakvlak voel ik mij zeer thuis.

Contact

Stuur bericht