Ketenregie

Ketenregie

Inzicht in de waardeketens van jouw organisatie?

Ketenregie Services stellen je in staat invulling te geven aan jouw proces voor continue verandering zonder het niveau van de dienstverlening te compromitteren. Voor het aanvragen van meer informatie of de Ketenregie training klik je op onderstaande knop.

Aanvragen Ketenregie (training)

Businesswensen en IT-mogelijkheden in balans

In de huidige markt is het van belang dat de wendbaarheid van je bedrijf hoog is. Je time-to-market wil je blijven verkorten. Anderzijds is het essentieel dat de IT-operatie betrouwbaar is en blijft. De performance van IT moet de businessdoelstellingen op beide aspecten waar kunnen maken. Maar wat is de optimale balans in dit spanningsveld tussen wendbaarheid en betrouwbaarheid? Dat is het vraagstuk van de vereiste dynamische stabiliteit.

Dynamische stabiliteit

In de huidige markt is veerkracht van waardeketens cruciaal. Veerkracht van waardeketens is de sleutel tot ‘dynamische stabiliteit’, waarmee je wendbaar wordt en betrouwbaar kunt leveren. Het kan het verschil maken tussen klanten winnen of kwijtraken, tussen voorop lopen in de markt of achter de feiten aanlopen. De steeds kortere time to market van nieuwe initiatieven leidt tot een noodzaak voor continue verandering. Dat bereik je met dynamische stabiliteit. Het is het leidend uitgangspunt en het doel waar we met ketenregie naar toe werken.

Sogeti Ketenregie Services

Sogeti Ketenregie Services stellen je in staat invulling te geven aan jouw proces voor continue verandering zonder het niveau van de dienstverlening te compromitteren.

Inzicht

Met Sogeti Ketenregie creëren we vanuit vier verschillende invalshoeken inzicht in veerkracht, grip en IT-afhankelijkheden van waardeketens binnen jouw organisatie:

 • Organisatie
 • Kennis
 • Processen
 • Technologie

Op basis van het verkregen inzicht bieden we de aanvullende services ‘strategie en roadmap’,
‘keten governance’ en ‘ketenmonitoring’. 

Onze aanpak

We starten met een inventarisatie van de ketens. We bieden per waardeketen, vanuit de vier genoemde invalshoeken, inzicht in de huidige situatie. Daarnaast geven we weer waar kan worden verbeterd en wat de impact van deze verbetering is. Daarna zetten we, vanuit een gezamenlijk geformuleerde strategie, de verbetering in gang. Zo creëer je de dynamische stabiliteit: waardeketens worden flexibeler én stabieler, en de ketensamenwerking neemt toe.

We leggen de waardeketens op bedrijfs- en IT-niveau vast en indien nodig splitsen we IT uit in drie niveaus (applicatief, infrastructureel en netwerk). Vervolgens bepalen de key players binnen de onderscheiden ketens. Dit doen we samen met jou vanuit een regievoerende- en coachende rol, zodat de duurzaamheid direct wordt geborgd. Hierbij worden ook jouw IT-leveranciers en businessorganisatie betrokken. Daarbij gaan we te werk volgens het Sogeti Ketenregie Governance-model. Dit vormt de basis voor de samenwerking, roadmap, regievoering en dialoog over resultaten.

Voordelen van ketenregie

 • De Sogeti Ketenregie service creëert inzicht vanuit de businessdoelstellingen
 • Hierdoor krijg je meer begrip binnen en meer grip op waardeketens
 • Vergroot je de ketensamenwerking
 • Kun je sneller schakelen om aanpassingen te doen
 • En krijg je de business en IT op één lijn 
 • Je bent in staat voorspellend te handelen 
 • Daardoor kun je meer issues voorkomen
 • Ben je in staat sneller te herstellen
 • En kun je gerichter begroten op basis van nauwkeurige kostenvoorspellingen

Passend bij jouw scope

Jij bepaalt de scope en bijbehorende kaders. Wil je inzicht in één aspect of in de complete organisatie? Heel specifiek of in grote lijnen? Wil je alleen een eerste conceptplan of ook de uitvoering plus beheer en bijbehorende ketenmonitoring? Moet je vanuit een crisissituatie starten, waarbij wij in eerste instantie de omgeving via een warroom stabiliseren, of wil je ketenregie naar een hoger niveau tillen? Wij passen onze Ketenregie Services aan op jouw wensen – qua scope, budget en planning.

Waarom Ketenregie Services van Sogeti?

 • Business- en IT-expertise onder één dak
 • Opererend vanuit competenties: de juiste skills op het juiste moment
 • Keuze uit aanvullende services zoals ketenmonitoring, cloudbeheer, proces- & testautomatisering en tijdelijke gespecialiseerde expertise
 • Door rijke ervaring gebruiken wij gestandaardiseerde methodieken en tooling
 • We werken vanuit een totaalbeeld, versterkt vanuit vier invalshoeken
 • Onze methodiek is geschikt voor verschillende werkvormen zoals waterval, Agile en SAFe
 • We borgen duurzaamheid en kennis: wij zetten het op, jij neemt het over
 • Wij kunnen een resultaatverplichting aangaan

Inzicht in de waardeketens van jouw organisatie?

Benieuwd hoe we mensen, processen en IT zo op elkaar laten aansluiten dat jouw waardeketens optimaal presteren? Voor het aanvragen van meer informatie of de Ketenregie training klik je op onderstaande knop.

Aanvragen Ketenregie (training)

Kan ik je helpen?