Sogeti Blue header

Improvement Kickstarter voor Agile teams

Agile team optimaliseren?

Met de workshop 'Improvement Kickstarter voor Agile teams' boekt een team direct vooruitgang door gezamenlijk inzicht in de realiteit van hun processen. Dit leidt tot directe verbeteracties en hulpvragen.

Aanvragen Improvement Kickstarter

Gezamenlijk inzicht en verbeteracties

De verwachtingen ten aanzien van Agile/DevOps teams zijn hoog gespannen. Het ‘moet’ steeds sneller, beter en daarmee goedkoper. Er is continue aandacht voor innovatie. Niet alleen naar klanten toe, maar ook in de eigen werkwijze. Teamleden worden continu uitgedaagd om zowel zichzelf als het gehele team verder te ontwikkelen.

De multidisciplinaire samenstelling heeft voordelen, maar de uitdaging op het gebied van kennis is groot. Het besef dat het beter kan is aanwezig en de wil om dat te doen ook. Maar serieus de tijd nemen om met elkaar op zoek te gaan naar de verbeteracties waarvan vooraf duidelijk vast te stellen is tot welke verbetering ze zullen leiden is lastig. Vaak hebben teams nog onbewust ‘geheimen’ voor elkaar. Zaken waarvan men van elkaar niet weet hoe de samenwerking, alleen al door meer bekendheid over en weer, direct verbeterd kan worden.

Door het met elkaar uitvoeren van de 'Workshop Improvement Kickstarter voor Agile teams' boekt het team direct vooruitgang door gezamenlijk inzicht in de realiteit van hun processen, start het direct met verbeteracties en adresseert het eventuele hulpvragen voor specifieke verbeteracties.

Activiteiten

De workshop ' Improvement Kickstarter voor Agile teams' bestaat op hoofdlijnen uit drie activiteiten:

Intake

 • We bespreken met u als opdrachtgever en een van de bepalende teamleden de scope en programma voor de workshop. We begrijpen uw context, uw doelstelling en de scope. Naar aanleiding van de intake worden definitieve afspraken gemaakt over planning, deelnemers en faciliteiten.

Uitvoering van de workshop

 • De workshop begint met het in kaart brengen van de context. De volgende stap is het in kaart brengen (mappen) van de gehele flow. Elke taak waar een teamlid tijd aan besteedt tijdens het voortbrengingsproces hoort op het bord te verschijnen.
 • Het uitwerken van de flow tijdens de workshop zorgt voor gezamenlijk inzicht en begrip tussen de teamleden en vormt de basis voor het volgende deel van de workshop: het in kaart brengen van de verspillingen, het labelen van de activiteiten en het omzetten van de verspillingen in concrete en uitvoerbare verbeteringen.
 • De specialisten stimuleren de teamleden om zelf met verspillingen en verbeteringen te komen maar zullen ook vanuit hun eigen expertise inbreng geven om tot de kern te komen van de onderliggende problemen.

Afronding

 • De workshop wordt afgerond met het bijwerken van de backlog en het initiëren van de hulpvragen. Aan het eind van de workshop beschikt het team over de vastgelegde informatie die ze zelf kan gebruiken en onderhouden bij het uitvoeren van onderkende en later te onderkennen verbeteringen.
 • Naast de specialisten die de workshop modereren maken we gedurende de workshop gebruik van een sketchnoter. De sketchnoter zorgt voor een visuele weergave van de discussiepunten, ervaringen en ideeën. Deze zijn dan ook direct zichtbaar en worden inzichtelijk gemaakt voor het hele team tijdens de workshop.

Producten

Het team plukt de volgende vruchten:

 • Direct verbeterde team performance door het tijdens de workshop verkregen gezamenlijk inzicht en begrip.
  • Het team begrijpt hoe iedereen in het team werkt en gaat de afhankelijkheden zien.
  • Geïdentificeerde verspillingen in de valuestream.
 • Direct bijgewerkte backlog met verbeteracties die door het team zelf opgepakt worden.
 • Direct bijgewerkte backlog met acties om hulp te organiseren om specifieke verbeteracties uit te kunnen voeren.
 • Een visueel aantrekkelijke samenvatting van de workshop in de vorm van de sketchnote die in de teamlocatie opgehangen kan worden, als geheugensteun en herinnering van het verkregen inzicht en begrip.

Planning

Sogeti houdt rekening met het voeren van het intakegesprek binnen 10 werkdagen na ontvangst van de getekende offerte. De definitieve datum van de workshop wordt in onderling overleg vastgesteld. De uitvoering van de workshop duurt één dagdeel.

Voordelen

 • Directe verhoging van team performance en business value.
 • Het team bepaalt verbeteracties op basis van hun dagelijkse realiteit en hebben daardoor direct draagkracht.
 • Voorkom verspilling van tijd aan de ‘usual suspects’, de verbeterideeën die niet (vooraf) aanwijsbaar effectief zijn.
 • Benut het inzicht en de energie van de team effort in de workshop 'Improvement Kickstarter voor Agile teams'.
 • Maak gebruik van onze specialisten die geselecteerd worden op basis van uw situatie en doelstelling.
 • U ontvangt een visuele samenvatting in de vorm van een sketchnote die de ervaring levend houdt.

Aan de slag met het optimaliseren van je Agile team?

Met de workshop 'Improvement Kickstarter voor Agile teams' boekt een team direct vooruitgang door gezamenlijk inzicht in de realiteit van hun processen. Dit leidt tot directe verbeteracties en hulpvragen.

Aanvragen Improvement Kickstarter voor Agile teams

Kan ik je helpen?