Sogeti case RVO Meer inzicht voor boeren

Supersnel meer inzicht voor boeren in de regelingen bij RVO

"Sogeti heeft geholpen om een idee om te zetten in een echt werkende oplossing"

Alex Uuldriks, Business Owner, RVO

Experiment Subsidiator voor RVO  

De Rijksoverheid zet zich in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Ministeries stippelen daar beleid voor uit. De taak om dit beleid uit te voeren ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Onderdeel daarvan is het opstellen en uitvoeren van regelingen voor boeren. 

Voor boeren is het niet altijd eenvoudig de weg te vinden in de regelingen van de RVO. Dat geldt voor zowel het vinden van actuele regelingen die passen bij het eigen bedrijf, als het aanvragen daarvan. Bovendien wil RVO graag meer klantgericht gaan werken, én beter worden in toegepaste innovatie. Sogeti heeft RVO hierbij geholpen door het samen uitvoeren van een Thinkubator traject. 


Klantonderzoek voor RVO

De enige manier om een design te maken dat écht goed werkt voor een eindgebruiker, is door je te verdiepen in diens belevingswereld. Het eerste dat we hebben gedaan in het traject voor RVO is dan ook klantonderzoek. We zijn op pad gegaan naar een aantal boerenbedrijven in Nederland. Daar hebben we gestructureerde interviews afgenomen met boeren. Daarin is aan bod gekomen hoe zij op dat moment gebruik maakten van de regelingen van RVO, welke devices zij daarvoor gebruikten maar ook wat hun bedrijfsdoelstellingen waren. De inzichten die we daar hebben opgedaan, zijn vertaald naar een “empathy map”, zodat voor iedereen in één plaat duidelijk was wat het klantperspectief was. 


Van inzicht in klant naar toepassing.. 

RVO heeft heel veel regelingen voor boeren op het gebied van duurzaamheid, en ook het proces kent meerdere onderdelen. Hoe zouden we een experiment kunnen doen met beperkte omvang, zodat de doorlooptijd niet te lang is, maar het resultaat voor de boer wel maximaal is? Met de inzichten uit de interviews, hebben we met de belangrijkste belanghebbenden nagedacht over de best mogelijke toepassing. Vervolgens hebben we de ideeën geprioriteerd naar verwachtte waarde. Hierbij hielden we ook rekening met de complexiteit van realisatie. 

De toepassing die als beste uit de bus kwam, was de “subsidiator". Met deze tool kunnen boeren op basis van hun specifieke situatie en wensen, in één oogopslag zien welke regelingen actueel zijn en voor hen waarde kunnen opleveren. In een gezamenlijk workshop, waar vanuit RVO zowel de business eigenaar als een technisch architect én een boer aanwezig waren, hebben we het ontwerp voor de eindgebruikers (UI/UX) en technisch design gemaakt. 
 

Sogeti RVO case meer inzicht voor boeren


..en van toepassing terug naar de klant 

Wij geloven dat er maar één manier is om erachter te komen of je ontwerp goed is en een eerste versie te verbeteren. Daarom testen we het met eindklanten (in dit geval dus boeren) voordat we aan de slag gaan om werkende software te realiseren. Met behulp van een eerste prototype hebben we 3 boeren met de beoogde applicatie laten werken. Daarbij hebben we feedback verzameld over zowel het ontwerp als het concept. Gelukkig gaven alle drie de boeren aan dat ze dit zeker zouden gebruiken als het beschikbaar zou zijn. En natuurlijk hebben we op basis van deze test aanpassingen gemaakt in het ontwerp – de plaatsing van knoppen en terminologie bijvoorbeeld. 

Op basis van het aangepaste ontwerp hebben we – uiteraard in sprints – de subsidiator ontwikkeld en opgeleverd. Deze is nu beschikbaar voor boeren, zodat zij kunnen uitproberen hoe het voor hen werkt. Met behulp van een behaviour analytics tool, HotJar, kan RVO inzicht krijgen in het gedrag van gebruikers in de tool en feedback verzamelen voor een volgende versie. 


Wil je weten hoe Sogeti jouw organisatie kan helpen snel van idee of uitdaging naar werkend business prototype te komen? 

Naar Thinkubator

 

RVO logo


Sogeti impact bij RVO

  • Sogeti heeft een Minimum Lovable Product (MLP) ontworpen en ontwikkeld waarin boeren, op basis van hun specifieke situatie, aanbevelingen krijgen over relevante en actuele regelingen​
     
  • We hebben RVO inzicht gegeven in het perspectief van hun klanten en hoe je dit kunt verzamelen​
     
  • Door samen te werken in een gedeeld team, hebben de deelnemers van RVO de Sogeti aanpak voor toegepaste innovatie “on the job” ervaren

Snel van idee of uitdaging naar werkend business prototype?