Sogeti Blue header

DYA Tools & Templates

Aan de slag met IT-architectuur instrumenten

Wil je meer weten over het gebruik of het toepassen van DYA-tools & templates leer er hieronder alles over of vraag naar meer informatie via onderstaande knop.

 

DYA is met name gericht op het werken onder architectuur in een organisatie. In de boeken over DYA worden diverse praktische tools beschreven.

Template Projectstartarchitectuur (PSA)

Het meest bekende instrument van DYA is de zogenaamde Projectstartarchitectuur (PSA). De PSA wordt gemaakt om te waarborgen dat nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in samenhang worden gerealiseerd en passen binnen de toekomstig gewenste informatievoorziening. De PSA is de vertaling van de totale architectuur naar de specifieke situatie van het project. 
Download het PSA-template

Plan van Aanpak architectuur en Communicatiematrix

Andere instrumenten van DYA, waarvoor een template is ontwikkeld, zijn het visiedocument, plan van aanpak architectuur en de communicatiematrix. Het visiedocument beschrijft de visie op het werken met architectuur in een organisatie en helpt om de toegevoegde waarde van architectuur in uw organisatie helder te krijgen. Ook het opstellen van architectuur is een activiteit die planmatig kan worden aangepakt. Een nuttig hulpmiddel is het template voor het maken van een plan van aanpak voor een architectuuropdracht.

Een architect heeft in zijn werk met veel stakeholders te maken. Het uitvoeren van een stakeholderanalyse en het opstellen van een communicatiematrix zijn bij architectuuropdrachten noodzakelijke activiteiten waarbij deze template ondersteuning biedt:

Aan de slag met DYA Tools & Templates

Wil je meer weten over het gebruik of het toepassen van DYA-tools & templates vraag naar meer informatie via onderstaande knop.

Kan ik je helpen?