Meer self service in Business Intelligence en analytics?

In de Business Intelligence (BI) wereld lijkt een trend te ontstaan van nieuwe generaties die andere inzichten uit andere soorten en hoeveelheden data verwachten en deze ook nog eens op andere manieren aangeleverd willen krijgen.

Het doet mij denken aan het existentialisme, volgens Wikipedia ‘een 20e-eeuwse filosofische en literaire stroming die individuele vrijheid, verantwoordelijkheid en subjectiviteit vooropstelt.’ Het deed mijzelf de vraag stellen: ‘Wordt BI meer existentialistisch, met meer individuele vrijheid, verantwoordelijkheid en subjectiviteit voor de eindgebruiker?’

 

Foto van man bij touch screen en staafdiagram icoon

Self Service BI

Om die vraag te kunnen beantwoorden heb ik gekeken naar het fenomeen Self Service BI. Wat is het, wat vooral niet, waar vindt het zoal plaats of zou het kunnen plaatsvinden en is er een toename in waar te nemen?

Dit is een eerste blog ter verkenning van wat ik BI Existentialisme noem, om uiteindelijk in een volgende post zo goed en kwaad mogelijk een antwoord te geven op mijn eerdere vraag. In een serie blogs én tijdens de Digital Day op 18 januari ga ik hier dieper op in.

IT Managed BI

Maar eerst: waar komt de term ‘Self Service BI’ eigenlijk vandaan? Dit is bij uitstek zo’n term die veelal gedefinieerd wordt door zijn tegenhanger, in dit geval door ‘IT Managed BI’.

IT Managed BI, ook wel Traditionele BI of Enterprise BI genoemd (ondanks significante verschillen tussen de 3 termen), is zoals de naam doet vermoeden IT gestuurd. De gebruikte oplossingen vragen specialistische kennis om te beheren ,waardoor de informatiebehoefte van de eindgebruiker altijd via IT wordt voorzien.

Voordelen van IT managed BI zijn, dat het leidt tot een gestandaardiseerde, geïntegreerde, herbruikbare en schaalbare veilige omgeving die professioneel is opgezet. Dit zijn veelal belangrijke eigenschappen voor grote bedrijven waarbij accountability een groot goed is.

Sterke afhankelijkheid IT

Als grootste nadeel wordt meestal de starre opzet genoemd, die moeilijk aanpasbaar is en leidt tot een lange doorlooptijd bij enige aanpassing. Een ander nadeel is dat het weinig kansen biedt voor eigen data exploratie door de business user, en dat het de business dus sterk afhankelijk maakt van IT. Ook moet de business de wensen van eindgebruikers duidelijk kunnen maken bij IT, wat nog wel eens lastig blijkt door uiteenlopende denk- en zienswijzen. En alles telt natuurlijk op in een laatste nadeel: hogere kosten.

Self Service BI

Self Service Business Intelligence is een benadering van data analytics die businessgebruikers in staat stelt toegang te krijgen tot en te werken met data, zonder dat ze een IT achtergrond in statistiek, BI of datascience nodig hebben. En dus zelfs kunnen beginnen zonder IT afdeling! Zo ben ik zelf ook ooit begonnen en toen dacht ik: al dat verbinden van data en genereren van inzichten is cool, dat creëert waarde, en iedereen kan er vandaag nog mee beginnen.

Laagdrempelig

Naast deze laagdrempeligheid voor de (beginnende) gebruiker zijn andere voordelen: minder afhankelijkheid van IT (in eerste instantie), snellere data exploratie naar eigen inzicht, en bij een goede opzet de mogelijkheid om door gebruikers opgestelde modellen en datasets te delen en te laten hergebruiken. Het grootste voordeel is misschien wel dat het werknemers binnen een organisatie aanmoedigt om zelf met data aan de slag te gaan en dat het dus een echte datacultuur aanmoedigt, gebaseerd op objectiviteit i.p.v. onderbuikgevoel.

Data integriteit

Het grootste gevaar daarentegen, en dat is een serieuze, is dat er mogelijk meerdere versies van de waarheid ontstaan als je geen gestandaardiseerde architectuur bewerkstelligt. Dit kan je hele data integriteit onderuit halen. En als het eenmaal ‘out there’ is, is het nog moeilijker te beheersen. Als een soort olievlek in een wilde oceaan. We willen natuurlijk liever een kalm ‘data-meer’ met een goed gecontroleerde stuwdam die waarde voedt op het moment dat het nodig is. Verder is de relevantie van ‘organisch gegroeide’ rapportages (bottom-up dus) afhankelijk van de mate waarin er al een datacultuur heerst binnen een organisatie en dus hoe ver gevorderd de gebruikers zijn en op welke schaal zij dit reeds toepassen.

Spectrum

Afwegend zou je IT Managed BI en Self Service BI op een spectrum kunnen zetten, waarbij de mix waarin BI in een organisatie aanwezig is, meer naar het één of naar het ander kan uitvallen. Veelal is het zo dat grotere bedrijven voor IT Managed BI gaan, omdat kwaliteit en standaardisatie en daarmee accountability van groot belang zijn. Vanwege regelgeving , risico’s op hoge boetes indien er niet aan voldaan wordt, en/of vanwege de impact die een organisatie heeft op de maatschappij (denk aan een ziekenhuis bijvoorbeeld). Kleinere bedrijven starten meestal met Self Service BI vanwege de flexibiliteit, snelheid, en het gemak waarmee er mee te starten valt en de lage risico’s die er mee gemoeid zijn.

In mijn volgende blog deze blog belicht ik wat enablers zijn van de groei van Self Service BI, waar in de BI keten het wellicht verstandig is om BI werkzaamheden door IT te laten managen, en welke ontwikkelingen BI & Analytics doormaken.

Ga aan de slag met IT Managed en Self Service BI.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van IT Managed BI en Self Service BI voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.