Zo verander je cultuur bij DevOps

We hebben het er vaak over; Agile, DevOps, Lean: het draait om de cultuur. Maar het veranderen van cultuur is niet gemakkelijk. Want om een cultuur te veranderen moet het gedrag van een individu, team of gehele organisatie veranderen.

 

Foto man met handen in het haar die schrikt van DevOps.

Organisatiedoelstellingen

Organisaties zijn er volop mee bezig; continu veranderen en het liefst zo snel mogelijk. Het is niet alleen belangrijk om hier als organisatie mee bezig te zijn, het zal onderdeel moeten zijn van de cultuur. Maar wat is dat nou; cultuur? En hoe zorg je ervoor dat deze cultuur bijdraagt aan wat je als organisatie wilt bereiken?

Cultuur waarnemen

Het antwoord is wat mij betreft simpel: zorg dat je het kunt waarnemen. Iets wat je kunt waarnemen kun je namelijk veranderen. Als we in staat zijn om cultuuraspecten te definiëren aan de hand van gedrag kunnen we het vervolgens ook beïnvloeden. Wat (uiteindelijk) zal leiden tot de juiste resultaten (lees: doelen) voor de organisatie.

Acties voor succesvolle verandering

We moeten daar wel een aantal dingen voor doen. Wat mij betreft de belangrijkste acties zijn:

  • Kennis over gedrag

We moeten kennis opdoen van gedrag; hoe we dit kunnen waarnemen (observeren), hoe we het kunnen beïnvloeden en hoe we gedrag kunnen meten. Zodat we de juiste resultaten behalen.

  • Geduld

We hebben geduld nodig of anders gezegd; het veranderen van gedrag kost tijd en die tijd moeten we het ook geven. Gedragsverandering laat zich (bijna) niet beïnvloeden door er een deadline op te zetten.

  • Doorzettingsvermogen

Met name in het begin. Je weet namelijk niet van tevoren of je het gedrag van een ander zo beïnvloedt dat het de gedragsverandering oplevert die je voor ogen had. Daarnaast zal het gedrag ingesleten moeten worden en dit vergt dan weer consequent gedrag aan de kant van degene die het gedrag wil veranderen (snappen we het nog?).

  • Aandacht

Misschien wel het allerbelangrijkst. Gedragsverandering is allereerst een individueel proces. Natuurlijk hebben we de focus op teams, zeker in Agile/DevOps omgevingen. Gedragsverandering vindt echter toch echt eerst plaats vanuit het individu. De focus op een persoon en deze persoon de aandacht geven die nodig is om gedragsverandering plaats te laten vinden, is cruciaal in dit proces.