Vind hieronder diverse DYA-publicaties beschikbaar als Download. 

Artikel Beheer, Projectmenagement en Architectuur een onmogelijk trio?

Beheer, architectuur en projectmanagement lijken elkaar soms de tent uit te vechten. Men lijkt in verschillende werelden te leveren, met verschillende normen en waarden. En dat leidt tot botsingen en irritaties. Dat is jammer. In dit artikel een pleidooi om samenwerking te herijken. 

Architecten en beheerders: van lotgenoten naar bondgenoten

Wat hebben architecten en beheerders met elkaar gemeen? Weinig lijkt het, want in de praktijk lopen ze elkaars deur bepaald niet plat. Maar is dat wel terecht? En hoe omt dat eigenlijk? Hoe zouden ze met elkaar kunnen samenwerken?

SOA heeft toekomst als Architectuurstijl

Het kan niemand ontgaan zijn dat we in een wereldwijde recessie zijn beland (2009). Organisaties bereiden zich voor op een periode met weinig ruimte voor nieuwe of gewaagde initiatieven. De inkomstenstroom droogt op en de enige weg die open staat om nog winst te maken, is het verlagen van de kosten en het wachten op betere tijden. Download hieronder het artikel over SOA4SOA als oplossing om crisis te overleven.

SOA for Profit: NOOIT AF

SOA for Profit kent een dertiental hoofdstukken, waarvan de titels vaak al een aardig beeld geven van wat je wel of niet moet doen bij een SOA-implementatie: 'govern or end up in a mess', 'rethink your business', en het ijzersterke: 'Ten great things to say to get fired'. SOA for Profit is op het eerste gezicht een merkwaardige titel: gezien de populariteit van SOA zou je mogen verwachten dat er helemaal geen twijfel bestaat over de winstgevendheid ervan.
Drs. Martin Van den Berg ziet dat echter anders, daarnaast doceert hij bij Pro Education en is hij voorzitter van de afdeling architectuur van het NGI. " Als IT-ers roepen we maar al te graag dat we nieuwe dingen willen, zonder dat ons duidelijk is wat ons dat dan oplevert. Hoe zit dat dan met SOA?

Vragen of meer weten?

Neem voor meer informatie over SOA en/of DYA contact op via onderstaande gegevens.