Sogeti ondertekent convenant overheidswebsites

Sogeti is één van de eerste grote IT-dienstverleners die het belang van toegankelijke overheid onderstreept.

Sogeti kondigt aan dat zij één van de eerste grote IT-dienstverlener in ons land is die vandaag het convenant ‘Toegankelijkheid’ voor overheidswebsites ondertekent. Met deze ondertekening voldoet Sogeti aan de gestandaardiseerde richtlijnen voor de ontwikkeling van digitale loketten, weboplossingen of e-formulieren voor een toegankelijke digitale overheid. Dit convenant is opgesteld en eveneens ondertekend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), hun uitvoeringsorganisatie Logius en Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten(KING). Sogeti heeft inmiddels meer dan dertig overheidswebsites ontwikkeld en/of in beheer. Daarmee levert de IT-dienstverlener een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van een volledig digitale overheid. Vóór 2015 moeten alle overheidswebsites digitaal toegankelijk zijn voor iedereen.

Webrichtlijnen

De overheidsstandaard is bedoeld om de beschikbaarheid van digitale informatie voor zoveel mogelijk burgers te waarborgen. De webrichtlijnen gaan over bouwkwaliteit, toegankelijkheid en klantvriendelijkheid. Zo ondersteunt het convenant bezoekers van websites met een functiebeperking, maar ook in het geval van bijvoorbeeld trage internetverbindingen, kleine beeldschermen of verouderde software. De webrichtlijnen gelden voor alle webgebaseerde diensten aan burgers, bedrijven en overheden. Het convenant is niet toepassing op digitale dienstverlening tussen en binnen overheden. De webrichtlijnen zijn gebaseerd op internationale open standaarden.

Op elk apparaat toegang

Bij bouwkwaliteit gaat het vooral om de te gebruiken techniek. Zowel PC als Apple gebruikers moeten, ongeacht type apparatuur, toegang hebben tot alle overheidswebsites. Gegeven deze richtlijnen zet Sogeti de Drupal Content Management Software in en maakt daarbij ook gebruik van responsive templates. Een toegankelijke website moet makkelijk worden gevonden door zoekmachines. Een ander voorbeeld is het gebruik van vriendelijke webadressen.

Wil je meer informatie over Drupal en/of webrichtlijnen stuur dan een e-mail naar Robert Jan ten Dijke of bel: +31 651 590 659