Roadmap cloudmigratie voor centrale overheden

Roadmap cloudmigratie voor centrale overheden

In 5 stappen naar een moderne digitale dienstverlening in de public cloud

Public cloud-technologie is het vliegwiel van een efficiëntere en toekomstgerichte dienstverlening voor bedrijven én overheden. Goed nieuws dat rijksoverheden onder voorwaarden gebruik mogen maken van public clouddiensten. De motivatie van de staatssecretaris is helder: de voordelen winnen van de risico’s. Dit stappenplan helpt centrale overheden effectief en gedegen met de public cloud te starten.

Wet- en regelgeving verandert continu, evenals de vraag vanuit ketenpartners en de maatschappij. Dit vraagt de rijksoverheid om snel in te kunnen spelen met nieuwe digitale oplossingen. In de digitale wereld is de public cloud de dominante technologie waar het gros van de innovatie plaatsvindt.

Sneller moderne dienstverlening bieden

Wil je een nieuwe data-extractie op basis van machine learning en AI, datagedreven werken met dashboarding of handmatige processen razendsnel en gedegen automatiseren? Dan is de public cloud het platform om diensten sneller en tegen lagere kosten te ontwikkelen dan in een traditioneel on-premises datacenter. Centrale overheden die vanuit de cloud werken, zullen sneller hun dienstverlening kunnen aanpassen aan veranderende wet- en regelgeving en wensen vanuit de maatschappij.

Aantrekkelijker voor IT-personeel

Gaat je organisatie niet mee in deze beweging naar de public cloud, dan is de kans groot dat je over 5 jaar niet meer snel technisch kunt aanhaken. Het is dan lastig om de informatievoorziening in de lucht te houden: IT-personeel dat overweg kan met traditionele technologie zal amper te vinden zijn. Bovendien hebben IT’ers nu al een voorkeur voor organisaties die in de cloud werken. Ze bouwen de apps van vandaag en morgen liever met moderne technologie.

Hoe nu verder?

Alleen staatsgeheime informatie mag niet in de public cloud staan, alles tot BBN2 wel. De regelgeving staat een migratie niet meer in de weg, desondanks blijven centrale overheden terughoudend met experimenteren in de public cloud. Ons succesvolle stappenplan maakt een gedegen start gemakkelijker.                                                                                                                                                                                                                

1. Ontwikkel een cloud-visie

De cloud is niet het doel, maar een middel om strategische doelen te realiseren. Het is van groot belang om de meerwaarde zo concreet mogelijk te maken. Zoals: de cloud is voorwaardelijk aan een veilige digitale transitie, het verhoogt de productiviteit, verkort de time to market en draagt bij aan de klimaatdoelstellingen. Zorg voor houvast en draagvlak en maak deze doelen meetbaar vanuit de huidige situatie en na de transitie.

2. Doorbreek de mindset

Onbekend maakt onbemind: bij veel IT-afdelingen van rijksoverheden zijn de voordelen voor de dienstverlening nog niet bekend. Een dialoog of informatiesessie buigt gereserveerdheid om in begrip. Neem bijvoorbeeld beter én sneller ontwikkelen via Azure DevOps, inzet van on demand self service en een veel kortere time to market. Een ecosysteem met daarin zorgprofessionals en burgers bouw je veel sneller en gemakkelijker, met respect voor van privacygevoelige data en security op het hoogste niveau.

3. Verander teamsamenstelling, processen en governance

Een transitie naar cloud betekent niet alleen het gebruik van andere technologie, het vereist ook een andere manier van samenwerken. De business komt bijvoorbeeld veel dichter op het ontwikkelproces te staan en bovendien zullen ze ontdekken dat cloud randvoorwaardelijk is voor business innovatie. voor IT-afdelingen is de impact nog groter. Enerzijds heb je de enterprise architecten die vanuit het Cloud Center of Excellence de kaders aangeeft. Daarnaast transformeert de rest van de IT-afdeling in Cloud Operations, de managed service provider binnen cloud implementatie. Dit is een managed serviceprovider voor de interne ontwikkelteams. Via een portaal leveren ze bouwstenen aan de ontwikkelteams die ze integreren tot nieuwe digitale diensten voor de markt. Productmanagers zullen merken dat ze sneller digitale oplossingen opleveren. Deze moderne structuur heeft nog een voordeel: het heeft een grotere aantrekkingskracht op huidige IT-professionals.

4. Borg voorwaarden voor implementatie

Geen goede verandering zonder verankering van de plannen. Borg daarom de strategische doelstellingen en de activiteiten die eruit voortvloeien in de jaarplancycli. Hiermee zorg je dat er altijd voldoende competenties aanwezig zijn om te veranderen en schep je samenhang tussen strategiestatements. Wil je bijvoorbeeld competenties ontwikkelen om in de cloud gaan werken, dan hangt dat samen met welk aspect van het beheer je wil aanbesteden. Hiermee wordt de cloud strategie integraal onderdeel van de PDCA-cyclus.

5. Ga van start

Je wil veilig, kostenefficiënt en toekomstbestendig van start. Leg een solide fundament met een cloud referentiearchitectuur, zoals het Microsoft Cloud Adoption Framework voor Azure. Hiermee staat je organisatie stevig in de startblokken om met de nieuwe technologie nieuwe producten en diensten te leveren. Begin nu met de activiteiten die voortvloeien uit de strategiedoelen. Valideer, evalueer en stuur bij indien nodig via een PDCA-cyclus. De maatschappij en technologie veranderen continu, daarom eindigt innovatie en de cloud-reis nooit. Het grote voordeel is dat de organisatie nu dankzij deze nieuwe technologie en manier van samenwerken veel sneller inspeelt op verandering.

Meer weten over de kracht van de cloud voor centrale overheden? Kijk dan op https://www.sogeti.nl/services/cloud-services-oplossingen.