Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking [Publicatie]

Het artikel Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking beschrijft wat er nodig is om ontzuiling van systemen goed vorm te geven. Dit artikel verscheen in het blad Informatie (april 2010).

Inleiding Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

 

Ontvlechting van ICT vereist nieuwe samenwerking

"ICT speelt een niet meer weg te denken rol in onze samenleving. Het vakgebied van ICT is echter relatief nieuw. In combinatie met de onstuimige groei van ICT-toepassingen heeft dit geleid tot implementaties die kunnen worden getypeerd als verzuild. Deze verzuiling geldt voor twee dimensies: de systemen en het voortbrengingsproces. Het besef dat ontzuiling van beide dimensies nodig is, dringt steeds meer door. Aan de systeemkant wordt dan gesproken over ontvlechting en zien we als oplossing meerlagenarchitecturen ontstaan. Aan de ene kant van het voortbrengingsproces wordt gesproken over keten- of lifecyclemanagement en zien we concepten als Product Lifecycle Management en Application Lifecycle Management.

Wij vragen hier aandacht voor de relatie en de afhankelijkheid tussen de beide dimensies van ontzuiling. Om ontzuiling in systemen goed te kunnen vormgeven is het noodzakelijk ook over een ontzuild voortbrengingsproces te beschikken. De ontzuiling van beide dimensies dient in samenhang plaats te vinden: ontzuiling van..." - Lees verder in de whitepaper.